Breeders in Balance (BIB)

Thema

Vermindering milieu- emissies, preventieve diergezondheid

Looptijd:

2016-2020

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vleessector

Financiering OB 2018 (€):

20.000

Projectleider:

Rick van Emous (WUR)

Projectpartners:

ABZ Diervoeding, Aviagen-EPI BV, Cobb Europe BV, De Hoop Mengvoeders BV, De Heus Voeders BV, Hubbard (HNL Agri BV), Jansen Poultry Equipment, MSD Animal Health Nederland /Intervet Nederland BV, Pluimned, PoutryPlus BV (ForFarmers Group), Veterinair Centrum Someren, Universiteit Utrecht, Wageningen University Research.

Financieringspartners:

LNV,

Meer informatie:

Website WUR

Rust voor meer reproductie vleeskuikenouderdieren (Pluimveehouderij)

 

Doel project
Het project levert nieuwe kennis op omtrent het ontwikkelen van innovatieve huisvestingssystemen voor vleeskuikenouderdieren, het optimaliseren van opfok- en foktoomvoeders, betere aansluiting van fokproducten en verbetering van diergezondheid. Het levert als geheel concrete tools voor het verbeteren van dierenwelzijn, diergezondheid en (re)productie. Daarnaast draagt het bij aan een positief imago van de pluimveesector. Kennis uit het onderzoek wordt gedeeld via de nieuwsmedia en in het vakblad van vermeerderaars. Recente resultaten worden gedeeld op bijeenkomsten en conferenties.

Het project
Binnen de veehouderij, en dus ook binnen de vleeskuikenouderdierensector gaan een aantal onderwerpen de komende jaren een dominante rol spelen. Vanuit maatschappelijke en politieke hoek zijn dit dierenwelzijn, milieu (overlast voor de omgeving) en AB gebruik (diergezondheid). Daarnaast zijn binnen de sector milieu (vergunningen), diergezondheid (uitval) en verbetering van reproductie (economie) belangrijke aandachtspunten om een gezonde sector te behouden. Het doel van deze PPS is het ontwikkelen van integraal duurzame huisvestings- en managementsystemen voor vleeskuikenouderdieren die ontworpen worden met het oog op verbetering van de belangrijkste uitdagingen binnen de gebieden: dierenwelzijn, milieu, diergezondheid (en AB gebruik) en (re)productie. Breeders in Balance (BIB) focust zich op 4 deelthema’s. Binnen het thema welzijn is het effect van verhoogde zitplaatsen onderzocht. Daarnaast wordt een proef opgezet om de negatieve effecten van gecontroleerd voeren te verminderen. Het thema milieu focust zich op ammoniakemmissies van pluimvee. Er is een praktijkinventarisatie van diergezondheid gedaan om inzicht te krijgen in de mamagementfactoren die effect hebben op diergezondheid. Binnen reproductie wordt het paargedrag geobserveerd.

Status
Eind 2018 wordt het experiment gecontroleerd voeren opgestart. De metingen aan ammoniakemissies worden voortgezet, nadat hier al eerder laboratoriumproeven mee gedaan zijn. In 2018/2019 zullen aangepaste mestdrogingssystemen in praktijkstallen getest worden. De praktijkinventarisatie diergezondheid is al uitgevoerd op 15 bedrijven. De factoren die in deze inventarisatie gemeten worden, zullen worden uitgebreid.