ESBL's terugdringen door interventie

Thema

Voedselveiligheid en volksgezondheid

Looptijd:

2015-2018

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vleessector (20%), Vleespluimvee (80%)

Financiering OB 2018 (€):

13.000

Projectleider:

Dik Mevius, Daniela Ceccarelli

Projectpartners:

WBVR, CVI, UU, Aviagen, LTO

Financieringspartners:

Aviagen, DLO, IB

Meer informatie:

https://www.1health4food.nl/nl/1health4food/show-1/1H4F-Interventiemogelijkheden-om-effectief-ESBLs-terug-te-dringen-.htm

 

Doel project
Dit project levert praktische interventie strategieën om de introductie en overdracht van ESBL producerende bacteriën te verminderen. Minder resistente bacteriën in producten, leidt tot veiligere producten en een hoger consumentenvertrouwen in pluimveevlees en eieren.

Het project
Er zijn bacteriën die bepaalde stoffen produceren (ESBLs) die ze ongevoelig maken voor antibiotica. Deze resistentie kunnen ze via deze ESBLs ook overdragen naar andere bacteriën. Resistente bacteriën kunnen via dieren of dierlijke producten ook in mensen terechtkomen, wat kan leiden tot antibiotica resistentie in de mens. Het verminderde gebruik van antibiotica in de pluimveesector heeft al deels geleidt tot het terugdringen van het aantal resistente bacteriën, maar heeft het probleem nog niet opgelost. Het is dus van belang dat ESBL producerende bacteriën via andere strategieën verder teruggedrongen kunnen worden in de pluimveesector. Na het inventariseren van mogelijke introductie en trasmissiefactoren van ESBL-producerende bacteriën, worden mogelijke interventie strategieën op een rij gezet. Deze strategieën worden eerst in een wiskundig model getest, waarna de meest veelbelovende interventie strategieën in de praktijk zullen worden getest.