Fight Flu

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2016-2020

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vlees (10%), Legpluimveesector (70%), Vleespluimvee (10%), Kalkoensector (5%), Eendensector (5%)

Financiering OB 2018 (€):

10.000

Projectleider:

Nancy Beerens

Projectpartners:

Eramus Medical Center, Gezondheidsdienst voor Dieren, LTO Nederland,  OVONED, Pluimned, Universiteit Utrecht, Wageningen University Research

Meer informatie:

https://www.1health4food.nl/nl/1health4food/show-1/1H4F-Fight-Flu.htm

 

Project doel
Wilde vogels zijn het reservoir van vogelgriep in de natuur. Deze studie zal meer inzicht geven in de contactnetwerken tussen wilde vogels en pluimvee. Er wordt onderzocht of de bacteriesamenstelling van de darm van uitloop kippen gebruikt kan worden als indicator voor contact met wilde vogels. Meer inzicht in het verloop van het contact tussen wilde vogels en pluimvee, en de mogelijke overdracht van vogelgriep tijdens deze contacten, zal leiden tot betere preventie maatregelen.

Het project
Vogelgriep uitbraken hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen. Omdat de onderliggende mechanismen complex zijn, is het belangrijk dat er op een integrale manier gewerkt wordt aan deze problematiek. In dit onderzoeksprogramma slaan deelnemers van een nationaal consortium (WBVR, WU, Erasmus MC, UU, GD, SOVON, DWHC) de handen ineen om op multidisciplinaire wijze een oplossing voor het probleem dichterbij te brengen. Het programma zal tot een nieuwe methode leiden om contacten tussen pluimvee en wilde vogels te identificeren en kwantificeren, waarmee inzicht tot stand komt in risicofactoren en effectieve preventiemaatregelen. Het programma bestaat uit een aantal samenhangende projecten die gezamenlijk de beoogde doelstelling opleveren.
1) Vaststellen van een proxy voor besmetting met vogelgriep;
2) Vaststellen van het voorkomen van HPAI in migrerende vogels;
3) Netwerk Wilde vogels – pluimvee;
4) Netwerk optimaliseren met data uit het veld;
5) Toetsen van interventies/preventieve maatregelen theoretisch en in het veld.

Status
Binnen project 1 wordt momenteel een veldstudie en een laboratoriumstudie uitgevoerd. In de veldstudie werd onderzocht of bacteriesamenstelling van de mest van uitloopkippen verschilt van die van kippen zonder uitloop. In de laboratoriumstudie werd de bacteriesamenstelling van mest van leghennen, die in contact zijn gekomen met eendenmest vergeleken met leghennen die niet in contact zijn geweest met eendenmest. De monsters van deze dierproef worden op dit moment geanalyseerd. Dit experiment zal het bewijs moeten leveren dat overdracht van bacteriën mogelijk is.