Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

Thema:

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Projectcode:

PO-VV1601

Looptijd:

Doorlopend

Bijdrage sectoren:

Reproductie vleessector, Legpluimveesector, Vleespluimvee, Eendensector, Kalkoensector

Financiering OB totaal (€):

50.000

Financieringsjaren:

2018, 2019

Projectleider:

Joost van der Ree (RIVM),  algemeen secretaris Kennisplatform. Annemarie Moons (bestuursvoorzitter Wellant College), onafhankelijk voorzitter

Projectpartners:

RIVM, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, ZonMw, GGD GHOR Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO Nederland
Meer informatie: https://www.kennisplatformveehouderij.nl/

Doel project
Ontwikkelingen in de veehouderij leveren vragen op uit de samenleving, zowel van burgers, overheid als ondernemers. Om op deze en andere vragen over veehouderij en de gezondheid van mensen een goed antwoord te kunnen geven, is het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht.
Het kennisplatform verzameld onder andere kennis over luchtkwaliteit (waaronder fijnstof en endotoxinen), antibiotica resistentie, gezondheid en onderhoudt een Q&A pluimvee. Daarnaast publiceert het kennisplatform regelmatig een nieuwsbrief met recent nieuws.

Het project
Het Kennisplatform duidt, verbindt, interpreteert en ontsluit gezamenlijk bestaande kennis over veehouderij en humane gezondheid en vertaalt deze kennis naar handelingsmogelijkheden.
Het Kennisplatform organiseert symposia en thema-overleggen met stakeholders. Na een symposium in het najaar wordt het jaarplan voor het komend jaar opgesteld.
Het Kennisplatform geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid. Dat gebeurt door professionals te ondersteunen met begrijpelijke en wetenschappelijk gewogen informatie. Hierin wordt uitgelegd wat de maatschappelijke betekenis is van bepaalde wetenschappelijke kennis. Te denken valt aan kennis over de gezondheid en het welzijn van mens en dier, mestverwerking, leefomgeving, omgevingsrecht, bedrijfsvoering, innovatie, risicoperceptie en risicocommunicatie.
Deze kennis helpt professionals van de samenwerkende organisaties bij het behandelen van vragen en zorgen van hun doelgroepen (ondernemers, burgers en overheden).

Status
De meest recente publicaties van het kennisplatform zijn te vinden op: https://www.kennisplatformveehouderij.nl/nieuws