Ontwerpen voor een gezonde pluimveehouderij (MIP)

Thema

Vermindering milieu emissies

Looptijd:

2017-2021

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vleessector (25%), legpluimveesector (50%), vleespluimvee (25%)

Financiering OB 2018 (€):

65.000

Projectleider:

Bram Bos (WLR)

Projectpartners:

Vencomatic, Kipster BV, Wageningen UR, Alnus Advies en Gebiedsbureau Nederweert, Weert en Leudal.

Financieringspartners:

NWO, regio partijen, EZ/DLO

Meer informatie:

https://www.wur.nl/nl/project/Ontwerpen-voor-een-gezonde-pluimveehouderij.htm

Doel project
Dit project draagt bij aan versterking van de ontwikkelingsruimte voor de pluimveehouderij in Nederland door nieuwe technieken en systeemvernieuwingen ten behoeve van emissiereductie en verbetering van het stalklimaat te ontwikkelen. Vernieuwingen die leidden tot verbetering van luchtkwaliteit in de stal dragen bij aan gezonde dieren en een gezonder werkklimaat voor de pluimveehouder. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die deels ook toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Het project
De pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent, om de risico’s daarvan voor de gezondheid van omwonenden te verminderen. Tegelijkertijd is er de opgave van integrale verduurzaming, waarvan verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, de arbeidsomstandigheden in stallen en de verbetering en versterking van de relaties met lokale omgeving een belangrijk en vitaal onderdeel zijn. Hoewel er verschillende beloftevolle maatregelen en technieken beschikbaar zijn om de fijnstof-emissies terug te dringen, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te boeten op andere duurzaamheidsdoelstellingen. Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid realiseert. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen.

Status
Inmiddels zijn er enkele vooronderzoeken gedaan. Tijdens een tweetal ronde tafelgesprekken met pluimveehouders zijn wensen en ideeën uitgesproken. Het programma van eisen van de legkip is geactualiseerd, met een focus op de voorwaarden voor zogenoemd ‘positief welzijn’. Een recent driedaags ontwerpatelier met boeren, dierenbescherming, bedrijfsleven, studenten en deskundigen heeft interessante ideeën opgeleverd voor richtingen waarin ontwikkelingen mogelijk zijn. Daarnaast is post-doc Sayed Derakhshani aangesteld die fundamenteel onderzoek doet naar de ontwikkeling en vervluchtiging van fijnstof in pluimveestallen, maar tegelijk ook kansrijke nieuwe technieken onderzoekt.