Programma Fijnstof (PEV)

Thema

Vermindering milieu emissies

Looptijd:

2017-2018

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vleessector (25%), legpluimveesector (50%), vleespluimvee (25%)

Financiering OB 2018 (€):

21.000

Projectleider:

Jan Workamp (PEV)

Projectpartners:

Poultry Expertise Centre (PEC), Aeres groep, Omgevingsdienst de Vallei,

Financieringspartners:

Provincie Gelderland, Food Valley, IB, EZ/DLO

Meer informatie:

https://www.praktijkcentrumemissiereductie.nl/

 

Doel project
Het doel van het project is om een substantiële bijdrage te leveren aan fijnstofreductie in de pluimveehouderij om een verlaging van de achtergrondconcentraties te realiseren. Voor dit doel worden perspectiefvolle innovatieve technieken getest. Dit komt het maatschappelijke draagvlak voor de pluimveehouderij ten goede. Daarnaast draagt het project bij aan het ontwikkelen van praktisch bruikbare meettechnieken en –methodieken en aan het verspreiden en verkrijgen van meer kennis bij de stakeholders m.b.t. de fijnstofreductie.

Het project
De aanleiding voor het project zijn de relatieve hoge concentraties in regio Foodvalley van  fijnstof, geur, en ammoniak en de lokale bijdrage van de veehouderij daarin, gecombineerd met berichtgeving over gezondheidseffecten. In 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving vastgesteld door de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude, provincie Gelderland, WUR, PEC, NVP, LTO Gelderse Vallei, Regio FoodValley, NVV regio midden, NMV en AJK. Hierin zijn een praktijkspoor en een beleidsspoor beschreven.
Het doel van het praktijkspoor uit het Manifest is om voortvarend te komen tot een voldoende brede lijst van haalbare en betaalbare praktisch toepasbare emissie reducerende maatregelen voor nieuwe en bestaande stallen, zodat er binnen afzienbare tijd daadwerkelijk emissiereductie plaatsvindt. Het verbeteren van het binnenklimaat wordt als belangrijk aspect meegenomen.

Status
Er zijn tien fijnstofreducerende technieken geselecteerd voor het uittesten in praktijkstallen, medio zomer 2018 zijn er daarvan negen geïnstalleerd en lopen er vijf meettrajecten. Zie voor nadere informatie: www.praktijkcentrumemissiereductie.nl