Voetzoollaesies

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2018

Bijdrage sectoren 2018:

Vleespluimvee (100%)

Financiering OB 2018 (€):

35.000

Projectleider:

Ingrid de Jong (WLR)

 

Doel project
Een stand van zaken wordt opgemaakt over het ontstaan en reduceren van voetzoollaesies in de Nederlandse Pluimveesector. Aan de hand van deze inventarisatie worden mogelijke vervolgstappen gezet, om voetzoollaesies verder te reduceren in de Nederlandse pluimveehouderij.

Het project
In de periode na 2014 is er een daling te zien geweest in het niveau van voetzoollaesies op Nederlandse vleeskuikenbedrijven. Uit gegevens en communicatie met de sector blijkt dat het voor een deel van de bedrijven onvoldoende lukt om het niveau van voetzoollaesies op een laag niveau te krijgen en te houden. Het is onduidelijk wat precies de belemmerende factoren zijn om het niveau van voetzoollaesies op alle Nederlandse bedrijven voldoende te reduceren. Het doel van het hier beschreven onderzoek is om de huidige stand van zaken met betrekking tot het ontstaan en het reduceren van voetzoollaesies op het vleeskuikenbedrijf in kaart te brengen. Een rapport voor de sector zal uitgebracht worden, waarin de actuele stand van zaken wordt aangegeven met betrekking tot het ontstaan en reduceren van voetzoollaesies. Dit rapport bevat tevens mogelijke stappen voor vervolg. Een eerste stap in dit proces is een inventarisatie van de recente literatuur m.b.t. tot het ontstaan en voorkomen/reduceren van voetzoollaesies. Afhankelijk van het resultaat van deze literatuurstudie zullen vervolgstappen volgen. De vervolgstappen liggen nog niet vast, maar hierbij zou gedacht kunnen worden aan: experimenteel onderzoek, training / begeleiding bedrijven met een hoge voetzoollaesiescore door bedrijven met een structurele lage score (‘boeren leren van boeren’) en/of kennisoverdracht om het gewenste lage niveau van voetzoollaesies te bereiken.