IKB Ei

Stichting OVONED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Ei, maar het CCvD IKB Ei is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Ei. Dit betekent onder andere de voglende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Ei;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Ei waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Ei

E.J. Versteeg LTO/NOP
H. Bens LTO/NOP
J. Mans LTO/NOP
H. Brus COBK
A. den Herder NVP
I. Odink NVP
R. van Zetten ANEVEI
C. Hagen ANEVEI
J. van Esch ANEVEI
H. Crielaard CBL
R. Tamsma FNLI
A. Getkate Nevedi
R. Bronneberg KNMvD
R. Soons (waarnemer) Stichting Beter Leven Keurmerk
A. Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
J. Corsius (secretaris) OVONED