Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  3. Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage 2018
Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2018 vastgesteld. De deelnemersbijdrage is vergeleken met 2017 gelijk gebleven. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. Deze activiteiten brengen kosten met zich mee en dat is input voor het berekenen van de deelnemersbijdrage.  De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren.

De deelnemersbijdrage voor IKB PSB is in 2018:
• Per certificaat laden, enten, reinigen, ontsmetten en / of ongediertebestrijding: € 300,- (ongewijzigd)
• Snavelbehandelen: € 100,- (ongewijzigd)

De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.