Opleidingen

AVINED is betrokken bij de Loketfunctie Pluimveehouderij. Dit is een centrale plek waar pluimveehouders en hun medewerkers terecht kunnen met vragen over opleidingen en cursussen op het gebied van de pluimveehouderij. Op de cursuskalender is te zien welke cursussen wanneer worden aangeboden. Ook met vragen over maatwerk of voor advies kunt u hier terecht.

AVINED is betrokken bij de Loketfunctie om een optimale bedrijfsvoering in de pluimveesectro te bewerkstelligen én om onze concurrentie- en exportpositie te versterken.

De Loketfunctie Pluimveehouderij wordt mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt en ingevuld door Dineke Rietveld.

Toolkit meester & gezel pluimveehouderij

AVINED is betrokken bij het Mentorprogramma in de pluimveehouderij. Een programma dat pluimveehouders en hun medewerkers ondersteunt bij het overdragen van vakkennis tussen medewerkers. Pluimveehouders en medewerkers kunnen hier snel en eenvoudig mee aan de slag, door gebruik te maken van de Toolkit meester & gezel. Met vragen over het Mentorprogramma en de Toolkit kunt u terecht bij Dineke Rietveld: info@dinekerietveld.nl of 06-21199893.

AVINED is betrokken bij het Mentorprogramma om een optimale bedrijfsvoering in de pluimveesector te bewerkstelligen én om onze concurrentie- en exportpositie te versterken.

Het Mentorprogramma en de Toolkit worden mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.