Salmonella bij leghennen

Ten behoeve van voedselveiligheid en de exportpositie is het van groot belang voor legpluimveehouders maatregelen te nemen op het gebied van Salmonella monitoring en bestrijding. De focus ligt hier met name op Salmonella Enteritidis (S.E.) en Salmonella Typhimurium (S.T.).

Stichting AVINED heeft twee stroomschema's ontwikkeld om een overzicht te geven over de bemonstering van Salmonella voor legeindbedrijven. Eén stroomschema gaat in op de monstername voor verplichtingen en regulier onderzoek dat tijdens iedere ronde moet plaatsvinden. Het tweede stroomschema gaat in op de acties die pluimveehouders dienen te nemen indien er een positieve uitslag is. Let op: De officiële regelgeving op nationaal en Europees niveau blijft altijd leidend.

NVWA
De NVWA heeft op haar website informatie opgenomen rondom de aanpak voor de afhandeling bij Salmonella positieve monsters bij legkoppels.

In de stroomschema's spreken wij veelal over S.E. en S.T. besmettingen. Sinds een aantal jaren hoort hier ook de monofasische variant van S.T. bij: monofasische Salmonella Typhimurium (mS.T.). De  aanpak van de legsector is gericht op de volgende serotypen: S.E., S.T. en mS.T. Dus overal waar gesproken wordt over S.E. en S.T., wordt ook mS.T. bedoeld.

Hier vindt u informatie over:

Contactpersoon
Sascha Smits
088 - 998 43 35
ssmits@avined.nl