Bezoeken van een pluimveebedrijf

In het hygiëneprotocol van IKB Kip en IKB Ei staat uitgebreid beschreven hoe een bezoeker te werk moet gaan alvorens het bedrijfsterrein te betreden.

Aangezien per zone een andere handeling verwacht wordt, vindt u hieronder een overzicht van de handelingen per gekleurde zone:

Rode zone

 1. Bezoekers parkeren op een parkeerplaats die aanwezig is vóór de afscheiding van het perceel.

 2. Bezoekers betreden het bedrijfsterrein niet zonder toestemming van de pluimveehouder.

 3. Bezoekers nemen geen eigen materialen en gereedschap (voor hergebruik) mee het bedrijfsterrein op zonder toestemming van de pluimveehouder. Noodzakelijke materialen en gereedschap worden gereinigd en ontsmet.

 4. Bezoekers houden zich aan de aanwijzingen van de pluimveehouder.

Indien de bezoeker het schone bedrijfsgedeelte bezoekt, gelden de volgende aanvullende hygiëneregels:

Oranje zone

Bezoekers dienen bij aankomst in de hygiënesluis:

 1. Het bezoekersregister te tekenen;

 2. De looproute over het bedrijf in zich op te nemen (plattegrond);

 3. De uitkleedruimte te betreden;

  1. Schoeisel, kleding (incl. ondergoed) achterlaten. Ook sierraden en horloges afdoen;
  2. Persoonlijke bezittingen achterlaten in de uitkleedruimte
 4. De doucheruimte te betreden;

  1. Minimaal 5 minuten douchen met warm water

  2. Volledige lichaam, oren en haren wassen met zeep

  3. Neusgaten één voor één leegblazen

 5. De aankleedruimte te betreden;

  1. Zich afdrogen met een schone handdoek

  2. Omkleden in bedrijfseigenkleding inclusief (wegwerp) ondergoed en bedrijfseigenschoeisel

Groene zone

Bezoekers dienen bij iedere stal:

 1. Stal-eigenschoeisel en stal-eigenkleding aan te trekken*

 2. Handen te desinfecteren

 3. Bij verlaten stal stal-eigenschoeisel en stal-eigenkleding uittrekken en achterlaten
  *Binnen IKB Ei is stal-eigenkleding verplicht, binnen IKB Kip niet

Oranje zone

Bezoekers dienen bij het verlaten van het bedrijf:

 1. Bedrijfseigenkleding en bedrijfseigenschoeisel uittrekken en achterlaten in de aankleedruimte

 2. Douchen in de doucheruimte zoals eerder beschreven

 3. Eigen kleding en schoeisel aantrekken in de uitkleedruimte

 4. Via de rode zone het bedrijf weer verlaten

Door deze regels in acht te nemen, kan de bedrijfshygiëne verder verbeteren. Zowel pluimveehouder als bezoeker zijn verantwoordelijk voor de naleving hiervan.