Dierziekten

Gezonde dieren staan aan de basis van een vitale pluimveeveehouderij. Helaas wordt de pluimveesector wel eens getroffen door een uitbraak van een dierziekte. Op deze pagina vindt u meer informatie over een aantal dierziekten die voorkomen bij pluimvee.

Vogelgriep (AI)

Vogelgriep (AI) komt wereldwijd veel voor. Virussen worden vooral verspreid via vogeltrek vanuit Azië, via broedplaatsen in Rusland, naar Noordwest Europa. Daardoor blijft een continue stroom aan (nieuwe) virussen en typen aanhouden. De gevolgen van een uitbraak zijn groot. Lees hier meer over vogelgriep.

Newcastle disease (NCD)

Newcastle disease (NCD), ook wel pseudovogelpest genoemd, is een zeer besmettelijke ziekte bij vogels. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van een hoge sterfte, aandoeningen van het digestie- en respiratie-apparaat en het centrale zenuwstelsel tot een symptoomloze infectie. Kippen en kalkoen zijn zeer gevoelig voor NCD. Eenden en ganzen daarentegen kunnen het virus wel dragen en uitscheiden, maar worden niet altijd ziek.

Infectieuze Laryngotracheïtis (ILT)

ILT is een virusziekte die voorkomt bij kippen, fazanten en pauzen. Kalkoenen, eenden en ganzen zijn niet vatbaar voor de aandoening, maar kunnen het virus wel verspreiden. Het virus leidt tot milde tot ernstige ademhalingsproblemen, productiedaling en sterfte. Kippen van alle leeftijden kunnen ziek worden, maar bij jonge dieren zijn de verschijnselen meestal minder erg en bij bruine leghennen en vleeskuikenouderdieren juist erger. Jaarlijks of een aantal keer per jaar wordt ILT in Nederland vastgesteld. Ook voor deze virusziekte is een goede bedrijfshygiëne om insleep te voorkomen dus van uiterst belang.

Infectieuze Coryza

Infectieuze Coryza (‘Acute snot’) is meestal een acute, vervolgens chronische, sterk infectieuze aandoening bij kippen. De ziekte wordt gekarakteriseerd door een ontsteking van de voorste luchtwegen; vooral de neusholte en de neus bijholten. Coryza komt voornamelijk voor in de herfst en de winter, bij productieve leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens. Een enkele keer komt het ook voor bij kalkoenen, fazanten en patrijzen. Vooral oudere dieren zijn gevoelig, bij jongere dieren zijn de klinische verschijnselen milder en is de ziekteduur korter. Voor deze infectie is een goede bedrijfshygiëne om insleep te voorkomen van uiterst belang.

Op de website van GD leest u meer over dierziekten, zoals Salmonella, Mycoplasma en de Ziekte van Marek.