Hoe vogelgriep voorkomen

Optimale bedrijfshygiëne is de belangrijkste methode om virussen en ander ziektekiemen buiten de deur te houden. Bedrijfshygiëne is tweerichtingsverkeer. Het is erop gericht om insleep te voorkomen en op versleep naar een ander bedrijf.  Watervogels vormen een natuurlijke bron van vogelgriepvirus. Daarom zijn tijdens een trekseizoen de risico’s hoger. Maar ook buiten deze periode is er kans op besmetting omdat het virus in de natuur aanwezig kan zijn. Het doorvoeren van verbetereringen is een samenspel tussen veehouder, erfbetreders en transporteurs.

AVINED heeft een hygiënescan ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in het verbeteren van de Bedrijfshygiëne. Deze scan is jaarlijks verplicht in IKB en wordt met de bedrijfseigen dierenarts besproken tijdens het vaststellen van het bedrijfsgezondheidsplan.

Op onze webpagina over bedrijfshygiene is nadere informatie te vinden over de hygiënescan en informatie om insleep te voorkomen.

In december 2016 is een webinar georganiseerd voor erfbetreders over het voorkomen van vogelgriep. Deze kan hier nog worden teruggekeken.