IKB PSB Certificatieschema

Hier kunt u alle documenten van de regeling IKB PSB vinden.

Algemene voorwaarden*:

Erkenningsvoorwaarden alle bedrijven*:

Aanvullende erkenningsvoorwaarden:

Bijlagen:

  1. Standaardovereenkomst schemabeheerder – CI
  2. Reglement collectieve merk
  3. Inspectiereglement
  4. Sanctiereglement
  5. Geschillenreglement
  6. Reglement Salmonellaonderzoek

* Enkel de Algemene Voorwaarden en de Erkenningsvoorwaarden van toepassing op alle PSB bedrijven verschillen tussen de NL en de Buitenland versie.