Ontwerpen voor een gezondere pluimveehouderij (MIP)

Thema:

Vermindering milieu - emissies

Projectcode:

PO-ME1801

Looptijd:

2017-2020

Bijdrage sectoren:

Reproductie vleessector, legpluimveesector, vleespluimvee

Financiering OB totaal (€):

200.000

Financieringsjaren:

2018, 2019, 2020

Projectleider:

Bram Bos (WLR)

Projectpartners:

Vencomatic, Kipster BV, Wageningen UR, Alnus Advies en Gebiedsbureau Nederweert, Weert en Leudal.

Financieringspartners:

NWO, regio partijen, EZ/DLO

Meer informatie:

Website WLR

 

Doel project
Dit project draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelruimte van de Nederlandse pluimveesector. Er worden in dit project nieuwe technieken en systeemvernieuwingen ten behoeve van emissiereductie en verbetering van het stalklimaat ontwikkeld. Vernieuwingen die leiden tot verbetering van luchtkwaliteit in de stal dragen bij aan gezonde dieren en een gezonder werkklimaat voor de pluimveehouder. Deze systeemvernieuwingen zijn gebaseerd op ontwerpprincipes die toepasbaar zullen zijn in bestaande stallen.

Het project
De pluimveehouderij in Nederland staat voor de grote uitdaging om de emissies van fijnstof in tien jaar tijd te reduceren met 50 tot 70 procent. Zodat  de risico’s van fijnstofuitstoot voor de gezondheid van omwonenden verminderen. Tegelijkertijd is er de opgave van integrale verduurzaming, waarvan verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid, de arbeidsomstandigheden in stallen en de verbetering en versterking van de relaties met de lokale omgeving een belangrijk en vitaal onderdeel zijn. Hoewel er verschillende beloftevolle maatregelen en technieken beschikbaar zijn om de fijnstof-emissies terug te dringen, is het niet eenvoudig om met dergelijke technieken hoge reducties te behalen zonder in te leveren op andere duurzaamheidsdoelstellingen.
 Dit programma is gericht op het interactief ontwerpen én mogelijk maken van pluimveehouderij die de risico’s voor de gezondheid van omwonenden door de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak aanzienlijk vermindert. Tegelijkertijd is het programma gericht op een verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Het gaat daarbij niet alleen om technologische vernieuwing, maar ook om een structurele verbetering van de relaties en communicatie met de omgeving, vernieuwde wet- en regelgeving en handhaving/toepassing daarvan, en het scheppen van voorwaarden in de keten om investeringen terug te verdienen.

Status
Momenteel zijn meerdere deelprojecten in volle gang. Meer over de lopende projecten vindt u in de Voortgangsverslag mei 2019.