Ontwikkelingen in het buitenland

Landen zijn verplicht een bestrijdingsplichtige vogelgriepvariant te melden bij de OIE (World Organisation for Animal Health). Via deze link kunnen meldingen worden geraadpleegd.

Wanneer op een commercieel pluimveebedrijf in de Europese Unie vogelgriep wordt vastgesteld, geldt voor dit land een verplichte 2e R&O voor transporten met gevogelte of broedeieren van en naar dit land en leeg naar ons land terugkeren.

Dat betekent dat ongeladen vervoermiddelen afkomstig uit EU-risicolanden voor HPAI (behalve voor Frankrijk en Italië nu dus ook voor Bulgarije) onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede R&O moeten ondergaan op een erkende R&O-plaats voor veetransportmiddelen óf aangewezen wasplaats voor pluimveetransportmiddelen. Na afloop van deze 2ᵉ R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende of aangewezen wasplaats. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de 2e R&O naar het centrale meldpunt van de NVWA.