Pluimveehouder positief gestemd over hygiënescan

29 maart 2016

Pluimveehouders die de hygiënescan al definitief invulden, hebben in januari 2016 van Stichting AVINED een enquête ontvangen met vragen over de inhoud en het gebruiksgemak van de hygiënescan. Hierop hebben wij 435 ingevulde enquêtes teruggekregen. Op basis van deze resultaten wil Stichting AVINED de scan verbeteren in een update. Het doel van de scan is om uw bedrijfshygiëne te verbeteren, zodat de kans op insleep van ziektekiemen op uw bedrijf wordt verkleind. Met de voorjaarstrek van wilde vogels in aantocht is voorkomen van groot belang.

Verbeterde bedrijfshygiëne
De helft van de pluimveehouders heeft in de afgelopen 12 maanden de bedrijfshygiëne verbeterd. De rode lijn (Figuur 1) geeft aan wanneer de hygiënescan in IKB is opgenomen (per 1-8-2015). Na deze datum lijkt er een stijging te zijn in het aantal pluimveehouders dat maatregelen heeft genomen n.a.v. het invullen van de hygiënescan en lijkt het erop dat de scan heeft bijgedragen aan bewustwording.

maatregelen_hygiene.jpg 
Figuur 1. Aantal bedrijven dat maatregelen heeft genomen om de bedrijfshygiëne te verbeteren. 

Inhoud en gebruiksgemak
Pluimveehouders beoordelen de inhoud en het gebruiksgemak van de hygiënescan gemiddeld met een ruime voldoende, namelijk een 7,1 voor het gebruiksgemak en een 6,7 voor de inhoud. Op de vraag waar pluimveehouders verbeteringen willen zien zijn suggesties gedaan om bijv. meer aandacht te besteden aan erfbetreders en vrije uitloopbedrijven. Ook is er behoefte aan het tonen van vragen die specifiek van toepassing zijn op het bedrijfstype (bijv. geen vrije uitloop vragen tonen voor vleeskuikenbedrijven).

Bewustwording groeit
Hetdoel van de hygiënescan is om te zorgen voor een hogere bewustwording van de pluimveehouder over de hygiënestatus op het eigen bedrijf en om inzicht te geven waar verbeteringen mogelijk zijn. Van de pluimveehouders geeft 75% aan dat het invullen van de hygiënescan heeft geleid tot een hogere bewustwording van de hygiëne op het eigen bedrijf én dat het voor de hele sector belangrijk is dat de hygiënescan jaarlijks wordt ingevuld (Figuur 2).

stelling_hygien.jpg  
Figuur 2. Verdeling antwoorden op bovengenoemde stelling.

Vervolg
In de komende maanden zal er vanuit Stichting AVINED gewerkt worden aan een optimalisering van de bestaande hygiënescan aan de hand van o.a. de enquêteresultaten.

Meer informatie
Heeft u de hygiënescan nog niet ingevuld? Klik dan hier om dit alsnog meteen te doen.

Voor nadere vragen over het invullen van de hygiënescan kunt u terecht bij AVINED, Alex Spieker | 088 - 998 4337 | aspieker@avined.nl