Veel gestelde vragen

Wat moet u weten?

  • In Mijn AVINED meldt u binnen 5 werkdagen alle verplaatsingen van pluimvee (aan - én afvoer).
  • In Mijn AVINED onderhoudt u de gegevens van uw stallen.
  • Maak goede afspraken over de wie meldt, om dubbele of ontbrekende meldingen te voorkomen.
  • Neem contact op met AVINED voor het aanvragen of wijzigen van een registratienummer of UBN.
  • De NVWA en NCAE controleren de naleving van de wetgeving en hebben toegang tot uw verplaatsingsgegevens.

Wat is een KIP-nummer? Waarom heb ik een KIP-nummer nodig als uitsnijderij of handelaar van eiproducten?

U heeft een registratie van uw bedrijf nodig als:

  • Houder van pluimvee: de Regeling identificatie en registratie van dieren;
  • Producent of handelaar levensmiddel van dierlijke oorsprong, zoals uitsnijderijen, eiproductverwerkers: de Europese Hygiëne verordeningen;
  • Broederij: de Regeling houders van dieren.

Waarom heb ik als levensmiddelenbedrijf een registratie / KIP-nummer nodig?

Conform de Europese Hygiëne verordeningen moet u zich als bedrijf registreren bij de overheid. Voor de pluimveesectoren loopt dit via de Aangewezen Databank van AVINED. U heeft daarnaast in een aantal gevallen ook een erkenning nodig. Hiervoor is de NVWA verantwoordelijk.