IKB Kip

Stichting PLUIMNED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip en het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering daavan. Dit betekent onder andere de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip (leden)

B. Beerens LTO/NOP
M. Langeveld LTO/NOP
W. van Wolfswinkel COBK
J. Kollenstart COBK
D. Schieven NVP
J. Breteler NVP
R. Welpelo NEPLUVI
J. Hamming NEPLUVI
R. Dees NEPLUVI
H. Crielaard CBL
M. Hessing Nevedi
F. Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
M. Matthijs KNMvD
J. Brok NVPSB
A. Sneep (voorzitter) Onafhankelijk
R. te Loo (secretaris) PLUIMNED