IKB Kip

Stichting PLUIMNED is de schemabeheerder van het certificatieschema IKB Kip, maar het CCvD IKB Kip is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer van het certificatieschema IKB Kip. Dit betekent de volgende taken voor het CCvD:

  1. Voorstellen tot wijziging van het certificatieschema IKB Kip;
  2. Toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden door de Certificerende Instanties (CI’s);
  3. De begroting (en daaraan gekoppelde deelnemersbijdrage) voorbereiden;
  4. De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het certificatieschema IKB Kip waarborgen.

Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip

M. Banning LTO/NOP
M. Langeveld LTO/NOP
O. van Tuijl COBK
J. Kollenstart COBK
J. Brok NVP
J. Breteler NVP
R. Welpelo NEPLUVI
W. Abma NEPLUVI
J. Hamming NEPLUVI
H. Crielaard CBL
M. Hessing Nevedi
F. Leenstra Maatschappelijke geledingen (WUR)
M. Matthijs KNMvD
B. Dellaert (voorzitter) PLUIMNED
R. te Loo (secretaris) PLUIMNED