Regelgeving Salmonella

Regelgeving rondom Salmonella is Europees en nationaal vastgelegd.

Europese regelgeving

Europese regelgeving vormt de basis voor de Salmonella-aanpak in de pluimveesector. Onderstaande verordeningen zijn opgesteld voor onder andere de bestrijding van Salmonella met als doel de prevalentie van serotypen Salmonella te verminderen.

Basisverordening: Verordening (EG) Nr. 2160/2003
Vermeerderingskoppels: Verordening (EU) Nr. 200/2010
Legkippen: Verordening (EU) Nr. 517/2011
Vleeskuikens: Verordening (EU) Nr. 200/2012 
Microbiologische criteria voor levensmiddelen: Verordening (EG) Nr. 2073/2005
Kalkoenen: Verordening (EU) Nr. 1190/2012

Nationale regelgeving

De nationale regelgeving rondom Salmonella is vastgelegd in het Besluit Zoönosen en de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (m.n. artikel 95-98). U kunt de Nederlandse wetgeving opzoeken door hier te klikken. Genoemde regeling vindt u hier (peildatum 14-12-2019): Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s.