Zelfcontrole antibiotica pluimveevleessector

Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden voor deelname aan het AVINED programma voor zelfcontrole antibiotica pluimveevlees. AVINED laat bij deelnemende bedrijven (steekproefsgewijs) door Kiwa VERIN veer- en mestmonsters nemen. De monsters worden geanalyseerd op aanwezigheid van antibiotica door het laboratorium DUCARES. Als antibiotica worden aangetroffen, wordt gekeken of deze zijn geregistreerd door de dierenarts in de databank CRA. Als de aangetroffen antibiotica niet zijn geregistreerd, kan dit een fout zijn van de dierenarts of een niet geoorloofd gebruik van antibiotica. In het laatste geval worden bedrijven gemeld bij de NVWA en bij IKB Kip. Verboden antibiotica worden onmiddellijk gemeld bij de NVWA. Doel van het programma is bij te dragen aan een betrouwbare registaratie en een correct gebruik van antibiotica in de pluimveesector.

In onze informatie flyer kunt u meer lezen over de werkwijze van het programma. Deze flyer geeft u uitleg over de wijze monstername, analyse en terugkoppeling van uitslagen.

Uitvoering en toelichting programma
In het programma zelfcontrole antibiotica pluimveesector voor 2020 vindt u:

  • een verdere toelichting op het programma
  • een deelnemersovereenkomst
  • de juridische tekst van het programma   

Hoe kunt u deelnemen aan het AVINED-programma?
Bedrijven in de pluimveevleessector kunnen zich aanmelden via ‘Mijn AVINED’ rechtsboven op deze site.

  • Log in op 'Mijn AVINED' met uw huidige KIP-gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Ga naar Registraties/Privacy
  • Vul bij de vraag 'Deelname zelfcontrole' het antwoord 'Ja' in.

Let op: als u zich registreert voor deelname, dan gaat u akkoord met de deelnamevoorwaarden en de kosten van het zelfcontroleprogrammaLees de deelnemersvoorwaarden goed.

Waarom zelfcontrole?
Zelfcontrole op kritische stoffen is een wettelijke verplichting (Regeling diergeneesmiddelen). De NVWA zal binnenkort bij veehouderijbedrijven gaan handhaven op deze verplichting. De NVWA kan een stevige bestuurlijke boete opleggen aan bedrijven die niet deelnemen aan een zelfcontroleprogramma. In IKB Kip is deelname aan een zelfcontroleprogramma verplicht gesteld per 1 mei 2016. Het bestuur van AVINED vindt het belangrijk om extra garanties te geven dat het gebruik van antibiotica in de pluimveesector correct is en dat antibiotica correct worden geregistreerd in de centrale database. Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op het gebruik en de registratie van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven, fokbedrijven, opfokbedrijven en vermeerderingsbedrijven in de vleessector. Bedrijven die deelnemen, voldoen aan de verplichting om aan zelfcontrole te doen. U hoeft dan verder geen actie meer te ondernemen.

Wat kost zelfcontrole?
Deelname aan het programma van AVINED kost € 205 per kipnummer. Bedrijven die deelnemen aan het kwaliteitsprogramma IKB Kip zijn goedkoper uit. Deze bedrijven betalen € 115 per kipnummer. IKB Kip bedrijven betalen minder omdat deze bedrijven en hun dierenartsen al uitvoerig administratief worden gecontroleerd op een juiste registratie van antibiotica. Er is meer bekend over deze bedrijven. Hierdoor kan gerichter worden gecontroleerd.