Meer informatie

Meer informatie

Praktische adviezen, stroomschema's en protocollen

Stroomschema’s voor het het vrijgeven van besmette stallen en UBN’s en het protocol voor mest vindt u rechts op deze pagina bij Bestand.
Praktische adviezen voor reinigen en ontsmetten van stallen en het ruien van kippen staan op de website van de GD. Daar vindt u ook de de protocollen ‘bemonstering lege stal en uitloopruimte' en ‘verklikkerkippen’.

Contactpersoon

Ben Dellaert
fipronil@avined.nl
088 – 998 4340