Cijfers antibioticumgebruik pluimveesector in 2014

11 maart 2015

Het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven in 2014 bedroeg 15,1 dd/dj. Dit is 14% lager dan in 2013. Ten opzichte van het jaar 2009 - toen de eerste afspraken over het antibioticumgebruik werden uitgewerkt - is het antibioticumgebruik bij vleeskuikens gedaald met 56%. Sinds 2011 is extra aandacht besteed aan het beperken van het gebruik van de voor de mens kritisch middelen. In 2014 was dit derde keus middelen gebruik 85% lager dan in 2011.

De pluimveesector stelt elk jaar een rapport op over het antibioticumgebruik in de verschillende sectoren. Het rapport bevat gegevens over het antibioticumgebruik bij alle pluimveebedrijven in de kippensector, de eiersector en de kalkoensector. Het zijn gegevens over de hoogte van het gebruik, het gebruik per soort antibioticum, per levensweek van de dieren, naar reden van behandelen en naar houderijsysteem.

Andere (deel)sectoren
In de kalkoensector is het algehele gebruik van antibiotica en het derde keusmiddelen gebruik verder gedaald. Het gebruik van antibiotica in de eiersector is van oudsher erg laag en blijft stabiel in 2014. In de voorschakels van de vleeskuikensector, en dan met name bij de opfokbedrijven, is het gebruik van antibiotica gestegen. De opfoksector heeft een plan opgesteld om zowel het algehele gebruik als het derde keus middelen gebruik op korte termijn te verminderen.

Toekomst
De pluimveesector constateert dat de algehele daling van het gebruik van antibiotica bij vleeskuikenbedrijven in de loop van 2014 tot stilstand is gekomen. Dit geldt ook voor de daling van het derde keus middelen gebruik. Hetgenruik van tweede keus middelen neemt nog steeds af, waarbij opvalt dat het gebruik van combinatiemiddelen met de werkzame stoffen Lincomycine en Spectinomycine aanzienlijk is gedaald. De werkgroep antibiotica pluimveesector ontvangt geregeld signalen dat bedrijven op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid met meer problemen te kampen hebben, waarbij vaak gewezen wordt op pootproblemen als gevolg van enterococcenbesmettingen. De vleeskuikensector houdt de ambitie om ook na 2014 tot een verdere reductie te komen, maar de huidige situatie vraagt wel om een bredere analyse van de situatie in de sector en van de gevolgen van de daling van het antibioticumgebruik. Deze analyse wordt in het eerste half jaar van 2015 uitgevoerd.

Meer informatie
Het rapport antibioticumgebruik pluimveesector in 2014 vindt u op de site van AVINED in het dossier antibiotica, onder meer informatie.
Voor meer informatie over het rapport kunt u contact opnemen met AVINED, Erik de Jonge | edjonge@avined.nl | 030 – 755 50 19