Cursus 'Verantwoord pluimveeladen': Nog drie weken om uw medewerkers te kwalificeren!

In het IKB PSB certificatieschema is per 1 november 2017 de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ ingevoerd. De cursus is van toepassing voor alle IKB PSB erkende laadbedrijven. In de betreffende cursus worden vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij o.a. het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben. Het succesvol volgen van de cursus wordt beloond met een certificaat en iedere medewerker komt in het bezit van een persoonsgebonden pasje.
 
IKB PSB erkende laadbedrijven hebben zes maanden de tijd gehad om al hun medewerkers die fysiek (dus niet een administratief medewerker) betrokken zijn bij vang- en laadwerkzaamheden te kwalificeren. Deze termijn verloopt op 30 april 2018. Vanaf 1 mei 2018 moet uw huidige personeelsbestand in het bezit zijn van een certificaat ‘Verantwoord pluimveeladen’. Na 1 mei geldt voor indiensttreding van nieuwe medewerkers dat ze binnen 3 maanden na indiensttreding dan wel aanvang van de werkzaamheden de cursus 'Verantwoord pluimveeladen' moeten volgen en succesvol moeten doorlopen. Daarnaast moet de medewerker binnen één maand bij de cursusinstantie worden aangemeld. De voorschriften (Bijlage 1.1C, artikel 4) en erkenningsvoorwaarden (Bijlage 7) voor de cursus zijn te vinden via www.avined.nl. De erkende opleiders kunt u hier vinden.

Wanneer u niet voldoet aan deze verplichting, zal dit leiden tot tekortkomingen/sancties voor uw bedrijf.

Meer informatie

Bezoek onze website: www.avined.nl
Of neem contact met ons op via: 088 - 998 4340 / info@avined.nl