Hoe besmetting van vogelgriep te voorkomen

22 december 2015

De recente uitbraken van vogelgriep in verschillende omringende landen zijn zeer verontrustend. AVINED adviseert met klem om extra hygiënemaatregelen te nemen om de kans op insleep en versleep van vogelgriepvirus te verkleinen.

Wilde vogels kunnen vogelgriep overbrengen, maar ook via andere routes kan vogelgriep worden verspreid. Lees het overzicht met praktische tips om de hygiëne te verbeteren.

Ondanks een goede bedrijfsvoering is er toch vaak nog iets te verbeteren. AVINED heeft in samenwerking met de GD een online hygiënescan ontwikkeld waarmee u uw eigen bedrijfsvoering kunt beoordelen. Deze is sinds 1 augustus 2015 beschikbaar. De hygiënescan is een hulpmiddel om kritisch naar het eigen bedrijf te kijken. Op basis hiervan kunnen veehouders maatregelen nemen om risico’s te verkleinen. Daarnaast heeft AVINED een overzicht gemaakt met praktische tips voor het verbeteren van hygiëne op pluimveebedrijven om pluimveebesmettingen met vogelgriep te voorkomen. Er zijn 3 hoofdcategoriën te onderscheiden:

  1. Beperk de bronnen van vogelgriepvirus,
  2. Beperk versleping van virus naar en over het erf,
  3. Beperk insleep van virus in de stal.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met AVINED, Alex Spieker | 088 - 998 4337 | aspieker@avined.nl