Hoe is de bloedluis situatie op legpluimveebedrijven?

20-12-2016

Sinds 2006 zijn er ontwikkelingen geweest in preventie, bestrijding en monitoring van vogelmijt/bloedluis bij legpluimvee. Toch zijn er geluiden uit de praktijk dat de schade en bestrijdingskosten als gevolg van een vogelmijt/bloedluis besmetting hoger zijn geworden.

We willen graag meer up-to-date inzichten krijgen in de gebruikte middelen tegen vogelmijt/bloedluis, de geschatte effecten van de middelen, de kosten en risicofactoren. Daarom is er een enquête ontwikkeld die in ieder Europees land wordt uitgezet (met dank aan het COST Action FA-1404, zie ook COREMI.nl). Tevens kunnen we met de antwoorden uit de enquête naar de EU onderbouwen dat vogelmijt/bloedluis een serieus probleem is op legpluimveebedrijven binnen Europa.

Vul de enquête in
Wij verzoeken alle legpluimveehouders vriendelijk om de enquête in te vullen. De enquête is tot 15 februari 2017 te vinden via deze link. De enquête is opgesteld met medeweten van NVP en LTO/NOP.
Het invullen van de enquête neemt minder dan 10 minuten van uw tijd in beslag.

In 2006 heeft Rick van Emous een enquête gehouden onder legpluimveehouders, met meer dan 1.000 hennen, om een indruk te krijgen van gemaakte kosten en gebruikte middelen. Destijds schatte de Nederlandse legpluimveehouders de schade door gederfde productie op € 0,29 per kip per ronde. De kosten voor de bestrijding van de vogelmijt werd geschat op € 0,14 per kip per ronde.

Vogelmijt/bloedluis op uw bedrijf
Iedere legpluimveehouder is bekend met de vogelmijt/bloedluis Dermanyssus gallinae. De parasiet die eens in de paar dagen een half tot een heel uur op het dier aanwezig is, verschuilt zich in gaten en kieren in de nabijheid van de nachtelijke rustplaats van de hen. Bovendien ontwikkelt de vogelmijt snel resistentie tegen middelen. Het bestrijden van deze bloedzuigende mijt is daardoor moeilijk.

Via deze link vindt u algemene informatie over vogelmijt/bloedluis en enkele verwijzingen naar artikelen met kennis over vogelmijt/bloedluis. Na het invullen van de enquête krijgt u een verwijzing naar de website met de resultaten van de enquête en meer kennis over het voorkomen, monitoren en bestrijden van vogelmijt/bloedluis.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!