Meer informatie snelle verspreiding LPAI België (10 mei)

Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) en mogelijk daarbuiten is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld. Mogelijk heeft u hier al over gelezen in de vakmedia. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de situatie en welke mogelijkheden er zijn om introductie naar Nederland te voorkomen.

Volgens de huidige berichtgeving is er op 16 Belgische bedrijven LPAI (type H3N1) vastgesteld. Ook worden een aantal andere bedrijven verdacht van LPAI. Op de getroffen bedrijven vertonen de dieren ernstige klinische verschijnselen, zoals hoge uitval en productiedaling. Uitsluitend vogelgriep van het type H5 en N7 zijn bestrijdingsplichtige ziektes. Daarom neemt de overheid geen maatregelen. Pluimveehouders en hun ketenpartners nemen dus hun eigen verantwoordelijkheid bij de bestrijding van deze bedrijfsziekte (LPAI, type H3N1).

Gevolgen

Uit een studie van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat er wereldwijd verschillende, niet bestrijdingsplichtige, LPAI varianten zijn die ernstige klinische problemen kunnen geven, zoals een hoge uitval. Denk hierbij o.a. aan de LPAI typen H4, H6 en H9. Daarnaast geven veterinaire deskundigen aan dat hoge uitval ook kan worden veroorzaakt door een combinatie van een LPAI-virus met een andere virusinfectie. Om een voorbeeld te geven: door LPAI besmetting in combinatie met ILT, IB of Gumboro kan explosieve uitval ontstaan. Het is nog niet duidelijk of de klinische verschijnselen van de LPAI H3 besmettingen in België wordt veroorzaakt door een enkelvoudige of gecombineerde besmetting.

Maatregelen

In alle gevallen is alertheid nodig. De getroffen bedrijven bevinden zich in een pluimveedicht gebied. Gezien de nauwe handelsrelaties tussen de Belgische en de Nederlandse pluimveesector, dringt AVINED aan op het nauwkeurig naleven van de hygiënemaatregelen. Met als doel introductie van de laagpathogene vogelgriep in Nederland te voorkomen. Raadpleeg deze webpagina www.avined.nl/thema/bedrijfshygiene voor tips en adviezen hierover.

Ook adviseren wij u extra op te letten bij de import van dieren uit België. Wij adviseren u om te controleren of deze dieren vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza, voordat de dieren op uw erf arriveren. Dat kan met een klinische inspectie of aanvullende diagnostiek. In de IKB voorschriften is reeds opgenomen dat geïmporteerd pluimvee afkomstig is van bedrijven, waarvan is vastgesteld dat ze vrij zijn van antistoffen tegen Aviaire Influenza. In de praktijk wordt deze informatie vaak meegegeven met het koppel dat wordt aangevoerd. Gezien de actuele Belgische veterinaire situatie adviseert AVINED om deze informatie tijdelijk vooraf te ontvangen.

Tot slot het blijft belangrijk om extra alert te zijn op ziekteverschijnselen, zodat een besmetting van bedrijfsziekten in een zo vroeg mogelijk stadium wordt ontdekt om verspreiding te voorkomen. Neem daarom bij een verdachte situatie contact op met uw dierenarts en leef zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen na.

Meer informatie

Meer informatie over de hygiënemaatregelen die u kunt treffen, kunt u vinden op deze webpagina van AVINED. Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen over de situatie in België? Neem dan gerust contact met ons op: info@avined.nl | 088 998 4340.