Monitoring AI en NCD: herinneringsbrieven van AVINED

20 januari 2016

De NVWA is sinds juli 2014 verantwoordelijk voor de handhaving op de monitoringsverplichting aviaire influenza (AI) en Newcastle disease (NCD) voor pluimveehouders.

Tot en met eind 2015 werd een pluimveehouder per brief door de NVWA gewaarschuwd wanneer hij of zij mogelijk te laat of onvolledig aan de monitoringsverplichting AI en/of NCD voldeed. NVWA zal meer handhavingsgericht werken en heeft besloten per 1 januari 2016 te stoppen met het sturen van deze waarschuwingsbrieven.

AVINED vindt het belangrijk om pluimveeveehouders te ondersteunen bij het goed uitvoeren van de verplichte monitoringsactiviteiten. Een goede monitoring draagt bij aan de gezondheid van de Nederlandse pluimveestapel.

AVINED zal daarom vanaf januari 2016 een soortgelijke brief gaan sturen. In deze brieven wordt u eraan herinnerd welke monsters nog dienen te worden ingezonden of welke acties er nodig zijn om te gaan voldoen aan de NCD titer eis. Mocht u ook na deze herinnering niet binnen de vastgestelde termijn voldoen aan de wettelijke verplichting dan zal NVWA uiteindelijk overgaan tot handhaving.  

Op deze website kunt u een pdf document raadplegen wanneer welke monsters moeten worden genomen in de legpluimveesector en vleeskuikensector

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met AVINED, Alex Spieker | 030-75 55 016 | aspieker@avined.nl