Nieuwsbrief AVINED - Nr 6.

Pluimveesector maakt werk van verdere verduurzaming

Begin september maakte de sector haar ambities bekend voor de verdere van de verduurzaming van de sector in de Uitvoeringsagenda Pluimveesector. De sector formuleerde streefbeelden, doelen en acties op het vlak van klimaat, circulariteit, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en maatschappij. Het is een ambitieus plan om van de Nederlandse pluimveesector een gewaardeerde sector te maken, die hoogwaardige producten levert tegen eerlijke prijzen.
Lees hier meer over de Uitvoeringsagenda Pluimveesector.

Bijeenkomst ‘Vogelgriep in de omgeving’ 4 september

Op woensdag 4 september organiseerden LNV, de Dierenbescherming en stichting AVINED de bijeenkomst ‘Vogelgriep in de omgeving’. Via casussen discussieerden o.a. provincies, gemeentes, waterschappen, omgevingsdiensten, LNV, Dierenbescherming, wetenschappers, pluimveehouders en sectorpartijen over structuurmaatregelen om insleep vanuit de omgeving te verkleinen. Van de vestiging van nieuwe bedrijven en de aanleg van nieuw open water tot trends als meer welzijnsvriendelijkere huisvestingssystemen. En met succes! De bijeenkomst leidde namelijk tot interessante ideeën en voorstellen. De komende weken inventariseren de betrokkenen de vervolgstappen.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’, waarin alle beschikbare kennis over HPAI bijeen is gebracht. Meer weten over de roadmap ‘Strategische aanpak vogelgriep’? Klik hier.