Nieuws

 • 05 jul

  Verplichte ruiming in België (update 9 juli)

  In verschillende nieuwsberichten uit België wordt gemeld dat pluimveebedrijven die positief zijn voor H3 verplicht geruimd gaan worden. Lees hier meer over de situatie in Belgie.

 • 03 jul

  LNV en veehouderijsectoren tekenen nieuw convenant DGF 2020 - 2024

  Donderdag 20 juni 2019 tekende LNV, de pluimveesector en de andere veehouderijsectoren het nieuwe convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020 – 2024. Daarmee wordt het diergezondheidsfonds (DGF) voor een periode van vijf jaar verlengd.

 • 02 jul

  Salmonella subsidieregeling vaccins 2019

  Ook in 2019 kunt u een subsidie ontvangen voor kosten voor de Salmonella vaccinatie. Dit geldt voor vaccinatie van leghennen en legvermeerderingsdieren.

 • 20 jun

  Stand van zaken H3N1 (update 19 juni)

  De H3N1 situatie in België is en blijft zorgelijk. Momenteel zijn er ongeveer 70 H3N1-gevallen geconstateerd. Lees hier meer over de situatie.

 • 17 jun

  Nieuwsbrief IKB PSB (04-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • De veelvoorkomende afwijkingen bij IKB PSB controles over 2018;
  • Het melden van ernstige afwijkingen;
  • Situatie vogelgriep, hygiëneprotocol pluimveeservicebedrijven;
  • Uitnodiging openbare vergadering NVPSB. 
 • 29 mei

  Nieuwsbrief AVINED - Salmonella Special

  In deze nieuwsbrief informeren we u graag over:

  • EU-doelstellingen 2018
  • Salmonella aanpak in 2019
  • Update Salmonella stroomschema's
  • Salmonella vaccin - Salmonvac 440
 • 22 mei

  Meer informatie verspreiding LPAI België (update 22 mei)

  Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in België is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

 • 03 mei

  Meer informatie snelle verspreiding LPAI België (10 mei)

  Op een toenemend aantal pluimveebedrijven in de grenszone met Oost- en West-Vlaanderen (België) en mogelijk daarbuiten is laagpathogene vogelgriep (LPAI) van het type H3N1 vastgesteld.

 • 29 apr

  Onderzoeksbijdrage 2018

  Binnenkort ontvangt u een factuur voor de onderzoeksbijdrage 2018.

 • 15 apr

  Nieuwsbrief IKB PSB (03-2019)

  Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB 2019.

 • 05 apr

  Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting AVINED

  In het jaarverslag 2018 vindt u details en resultaten over de werkzaamheden van stichting AVINED in 2018. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.

 • 26 mrt

  Samen aan de slag met de Roadmap strategische aanpak vogelgriep

  Op 26 maart 2019 is het eerste exemplaar Roadmap strategische aanpak vogelgriep aangeboden aan mevrouw Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) door Eric Hubers (voorzitter van de AVINED adviescommissie pluimveegezondheidszorg). De roadmap bevat aanbevelingen om het risico in Nederland op uitbraken met hoogpathogene vogelgroep te verkleinen.

Pagina's