Card image cap

Geef tijdig uw Salmonella uitslag en I&R gegevens door

21 december 2020

In de certificatiecriteria van IKB Kip zijn een aantal wettelijke verplichtingen opgenomen. Wij vragen uw aandacht voor een aantal aspecten hiervan.

Card image cap

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg.

Card image cap

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

21 december 2020

Sinds 1 december is het mogelijk om het teruggekoppelde letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze informatie te verzamelen wordt het op den duur mogelijk om trends (geanonimiseerd) in beeld te brengen.

Card image cap

IKB Kip and Avian Influenza (AI)

21 december 2020

The threat of Avian influenza remains high. The virus is circulating among wild birds in Western Europe. Bird migration is not complete, which will further increase the number of wild water birds.

Card image cap

Annual plan and participant contribution 2021

21 december 2020

The IKB Kip 2021 annual plan has been approved by the IKB Kip Central Board of Experts (‘Centraal College van Deskundigen’ – CCvD). These activities are funded by the IKB Kip participants’ contributions.

Card image cap

Method of HOSOWO sampling

21 december 2020

We have received questions from participants and veterinarians about correct sampling for HOSOWO.

Card image cap

Helpful tools

21 december 2020

Supporting participants is very important to us. We have developed useful tools, such as the checklists for IKB Kip inspection.

Card image cap

IKB Kip und Vogelgrippe

21 december 2020

Die Bedrohung durch die Vogelgrippe ist nach wie vor groß. Wir betonen die Bedeutung einer guten Hygiene und Biosicherheit.

Card image cap

Jahresplan und Teilnehmerbeiträge 2021

21 december 2020

Der IKB-Plan für das Jahr 2021 wurde vom Zentralen Sachverständigenkollegium IKB Kip (CCvD) genehmigt. Diese Aktivitäten werden aus den Teilnehmerbeiträgen von IKB Kip finanziert.

Card image cap

Vorgehensweise HOSOWO Probenahme

21 december 2020

Wir erhalten Anfragen von Teilnehmern und Tierärzten zur korrekten Entnahme von Proben für HOSOWO.