Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

Nieuwsbrief IKB PSB
Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  • 5 belangrijke conclusies cursus 'Verantwoord pluimveeladen'
  • Modelovereenkomst ZZP'ers
  • IKB PSB certificaat
  • Meldpunt IKB

5 belangrijke conclusies over de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’
In augustus en september 2018 zijn IKB PSB laadbedrijven gevraagd de enquête over de cursus Verantwoord pluimveeladen in te vullen. Negen IKB PSB laadbedrijven hebben deze enquête ingevuld.
De waardevolle input van deze bedrijven heeft geleid tot de volgende conclusies:

• De prijs-kwaliteit verhouding van de cursus is beoordeeld met een onvoldoende of matig.
• De belangrijkste cursusonderwerpen zijn ‘Omgang met pluimvee’ en ‘Gezondheid en Welzijn: personeel’.
• Het cursusonderwerp ‘Eigenschappen en gedrag pluimvee’ komt naar voren als minst belangrijke cursusonderwerp.
• Laadbedrijven hebben niet meer verbeteringen doorgevoerd in de werkzaamheden na het volgen van de cursus. Door interne scholing van laadbedrijven is al veel van de cursusinhoud bekend.
• De inhoud van de cursus moet beter aansluiten op de werkzaamheden van IKB PSB laadbedrijven. De cursus moet meer toegespitst zijn op het type pluimvee dat wordt geladen.

Inmiddels is ook een breder evaluatietraject gestart voor de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’. Bovenstaande conclusies zullen meegenomen worden in het evaluatietraject.

Modelovereenkomst voor ZZP’ers verplicht
Bent u ZZP’er en IKB PSB gecertificeerd? Dan moet u vanaf 1 september 2018 een modelovereenkomst afsluiten met uw opdrachtgevers.

Een modelovereenkomst geeft uw opdrachtgever zekerheid dat er geen loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. LTO heeft een goedgekeurde modelovereenkomst, die u als ZZP’er kan gebruiken.

Mogelijk zullen er in de toekomst meer veranderingen optreden in de regelgeving voor ZZP’ers. Uiteraard informeren wij u hier op tijd over.

Meer informatie over deze wijziging

IKB PSB certificaat per kalenderjaar geldig
Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangegeven is, wordt uw IKB PSB certificaat geldig per kalenderjaar. Voor bedrijven die in de tweede helft van 2018 gecontroleerd zijn, geldt dit al.

Certificeren per kalenderjaar zorgt voor een minder strakke koppeling tussen de controledatum en de certificatiedatum. De controle-organisaties kunnen hierdoor de controles vrijer inplannen. Een belangrijk voordeel hiervan is dat een tijdelijke controle-stop (bijv. n.a.v. vogelgriep) minder invloed heeft op het aantal verlopen certificaten. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Dit loopt via de Certificerende Instantie Kiwa VERIN.

Meldpunt IKB
AVINED heeft het Meldpunt IKB ingericht om al dan niet anoniem melding te maken van onjuist handelen of overtredingen van de IKB-voorschriften. Het Meldpunt IKB is ingericht voor de kwaliteitsschema’s IKB Kip, IKB Ei en IKB PSB.

U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 – 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt of verstrekt aan derden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Frontoffice IKB PSB:
info@ikbpsb.nl | 088 - 998 4340