Pluimvee Update IKB PSB (12-2018)

Nieuwsbrief IKB PSB

Versterking IKB PSB en vaststelling deelnemersbijdrage 2019
Het is belangrijk dat consumenten vertrouwen hebben in onze pluimveeproducten. Crisissen, zoals vorig jaar in de eiersector, moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. De verschillende IKB’s, waaronder IKB voor pluimveeservicebedrijven (PSB), worden daarom versterkt. Bovendien sluit de versterking aan op de aanbevelingen die de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) deed in het rapport ‘In actie voor de toekomst van het Nederlandse ei’ en op de aanbevelingen die de Commissie Sorgdrager deed in het rapport ‘Onderzoek fipronil in eieren’ .

IKB PSB draagt bij aan een goede en gecontroleerde manier van het produceren van pluimveevlees en eieren. De versterking van IKB PSB is gericht op een betere borging van de voedselveiligheid en het tijdig signaleren en afhandelen van incidenten.
Om de versterking van IKB PSB mogelijk te maken, heeft de Adviescommissie IKB PSB het AVINED-bestuur geadviseerd over de noodzakelijke verbeteringen en kosten van het certificatieschema IKB PSB.

Waar wordt IKB PSB op versterkt?
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de versterking van IKB PSB. Dat gebeurt op de volgende thema’s:
1. Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven;
2. Signalering en afhandeling van incidenten;
3. Structuur IKB PSB;
4. Toezicht op controlerende partijen.

Naast IKB PSB zijn IKB Kip en IKB Ei ook druk bezig om de certificatieschema’s te versterken. Wilt u hier meer informatie over? Bekijk dan de korte video.

Deelnemersbijdrage 2019
Om de genoemde verbeteringen waar te kunnen maken is het noodzakelijk om te investeren in IKB PSB. Want een hoger kwaliteitsniveau vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om die reden heeft het bestuur van AVINED, bestaande uit vertegenwoordigers van LTO/NOP, NVP, COBK, NEPLUVI en Anevei, op 20 december 2018 besloten zowel de begroting als de deelnemersbijdrage voor 2019 te verhogen.

In onderstaande tabel vindt u de deelnemersbijdrage van 2019:
 

IKB PSB deelnemers Deelnemersbijdrage 2019

Per certificaat voor:

  • entbedrijven
  • laadbedrijven
  • ontsmettingsbedrijven
  • plaagdierbeheersingsbedrijven
  • reinigingsbedrijven
  • snavelbehandelingsbedrijven
€475,-

Meer informatie en vragen?
Op de website van IKB PSB vindt u meer informatie over de huidige deelnemersbijdrage en de deelnemersbijdrage van 2019. Voor al uw verdere vragen en/of reacties kunt u mailen naar info@ikbpsb.nl of bellen naar 088-998 4340.