Pluimvee Update: Salmonella in de vleeskuikenkolom

EU-doelstellingen Salmonella behaald
De EU heeft doelstellingen voor het maximaal aantal koppels (groot)ouderdieren en vleeskuikens dat per jaar besmet mag zijn met specifieke soorten Salmonella (serotypen). De sector spant zich elk jaar in om deze doelstellingen te behalen. Op basis van voorlopige cijfers van AVINED blijkt dat bij (groot)ouderdieren en vleeskuikens deze doelstellingen weer zijn gehaald. Dit is een goede zaak!

De EU-doelstelling voor volwassen (groot)ouderdieren geldt voor S. Enteritidis, S. Typhimurium (inclusief monofasische S. Typhimurium), S. Hadar, S. Virchow en S. Infantis. Nederland voegt hier (voor vleeskuiken(groot)ouderdieren) nog S. Java aan toe. Deze twee sets aan serotypen staan bekend als resp. de Top 5 / Top 6. Bij deze serotypen Salmonella worden ook acties uitgevoerd, zoals het uitvoeren van verificatieonderzoek en het vervroegd slachten van koppels.
De EU-doelstelling is dat maximaal 1% van de koppels per kalenderjaar besmet is met de betreffende typen Salmonella. Voor opfok (groot)ouderdieren stelt de EU geen doelstelling.

Voor vleeskuikens kijkt de EU naar S. Enteritidis en S. Typhimurium (inclusief monofasische S. Typhimurium). De EU-doelstelling is dat maximaal 1% van de koppels per kalenderjaar besmet is met deze typen Salmonella.

Verlaging Salmonella monitoringsfrequentie (groot)ouderdieren
Het wederom behalen van de EU-doelstelling bij (groot)ouderdieren heeft als gevolg dat de NVWA, in lijn met de EU-wetgeving, de monitoringsfrequentie op Salmonella heeft verlaagd van iedere twee naar iedere drie weken. De NVWA heeft een persbericht uitgebracht dat zowel ingaat op de driewekelijkse reguliere bemonstering door de pluimveehouder als op het officiële onderzoek Salmonella. Voor het inplannen van het officiële onderzoek neemt NVWA / C-Mark het initiatief.

Zijn we dan klaar? Natuurlijk niet!
Om de EU-doelstellingen ook in 2018 weer te halen, zullen alle betrokkenen zich moeten blijven inzetten. Ook zijn er soorten Salmonella die buiten de EU-doelstellingen vallen. Blijf alert op inkomende producten en personen, hou de biosecurity op een hoog niveau en als er zich iets bijzonders voordoet, informeer elkaar (de ketenpartners / uw bezoek) hierover. Voor een hoog niveau van biosecurity is zowel inzet van het pluimveebedrijf als van de bezoeker nodig.

Registratie
Soms constateert IKB-Kip dat tijdens IKB-controles op pluimveebedrijven niet alle uitslagen van de Salmonellaonderzoeken in de aangewezen databank voor Salmonella (KIPnet) staan. Zowel wettelijk als via IKB is er een registratieverplichting. Het laboratorium kan de registratie voor u doen. U moet dan wel het laboratorium daarvoor een opdracht geven (als u dat nog niet gedaan heeft). Zelf kunt u via Mijn AVINED zien welke uitslagen geregistreerd zijn. Volledig en op tijd ingediende Salmonella gegevens zijn voor alle pluimveesector belangrijk om Salmonella terug te blijven dringen.