Pluimvee Update - september 2018

Belang medewerking verlenen aan officieel onderzoek Salmonella
 
Alle lidstaten zijn verplicht op basis van EU-regelgeving om officieel onderzoek op Salmonella uit te voeren bij bedrijven die actief zijn in de pluimveesector. Voor legeindbedrijven geldt deze verplichting voor alle legeindbedrijven met tenminste 1000 leghennen. Het officieel onderzoek Salmonella wordt in Nederland door of namens de NVWA uitgevoerd.
 
Helaas ontvangen wij geregeld signalen van bedrijven die niet willen meewerken aan het officieel onderzoek. Via deze nieuwsbrief willen wij u verder informeren over wat het officieel onderzoek precies is en wat de gevolgen zijn als er niet (tijdig) wordt meegewerkt aan de bemonstering.
 
Wie is er verantwoordelijk voor deze monstername?
De bevoegde autoriteit, de NVWA, is hiervoor verantwoordelijk. De uitvoering van de monstername en de analyse is door de NVWA neergelegd bij C-Mark B.V. en laboratorium Eurofins KBBL.
 
Hoe ziet de monstername eruit en wat voor status heeft de uitslag van het monster?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door C-Mark B.V. en vindt plaats in één stal. Het oudste aanwezige koppel wordt hierbij bemonsterd door middel van drie paar overschoentjes. Bij de planning van de monstername houdt C-Mark B.V. zo veel mogelijk rekening met het schema van monsternames die u, als pluimveehouder, zelf uitvoert of laat uitvoeren. Het officiële onderzoek mag een eigen monstername vervangen. C-Mark B.V. neemt echter maar monsters in één stal, dus u staat zelf aan de lat om de andere stallen te (laten) bemonsteren.
 
Als er Salmonella Enteritidis (S.E.) of Salmonella Typhimurium (S.T.) wordt aangetoond bij het officieel onderzoek heeft u, als pluimveehouder, de keuze om de besmetting te accepteren of een verificatieonderzoek aan te vragen. De keuzes met betrekking tot het verificatieonderzoek zijn afhankelijk van de leeftijd van het koppel en deze kunt u hier vinden.
 
Wat zijn de gevolgen als het officieel onderzoek niet (tijdig) kan worden uitgevoerd?
Het officieel onderzoek wordt gefinancierd uit het Diergezondheidsfonds. Indien bemonsteringen worden geweigerd en/of uitgesteld, zal de bevoegde autoriteit ook meer tijd nodig hebben om e.e.a. in te regelen. Dit kan gaan leiden tot een hogere bijdrage voor het Diergezondheidsfonds.
 
Daarnaast moet Nederland als lidstaat ook voldoen aan de Europese regelgeving. Indien de verplichting zoals gesteld door de Europese regelgeving niet gehaald wordt, kan dit verregaande consequenties hebben voor de subsidies voor de Salmonella-aanpak die nu elk jaar uit Brussel ontvangen worden, bijvoorbeeld voor de Salmonella vaccinatie.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340