Procedure verplaatsingen opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen

De volgende procedure moet gevolgd worden om opfok(groot) ouderdieren of opfokleghennen te kunnen verplaatsen, vanuit een (beschermings- of) toezichtsgebied waar hoogpathogene vogelgriep is vastgesteld. Hiervoor moet een ontheffing worden verkregen van de NVWA. Er gelden wel enkele voorwaarden. Deze administratieve handelingen kunnen enige tijd duren. AVINED adviseert daarom om tijdig een aanvraag in te dienen bij de NVWA.

Voorwaarden opfokbedrijf in het beschermingsgebied (3 km)

Als het een opfokbedrijf betreft in het 3 kilometergebied (beschermingsgebied) dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Hygiëneprotocol
 • Verzegelde voertuigen
 • 20 keelswabs per stal (monster kan door eigen dierenarts worden genomen, analyse door WBVR)
 • Klinische controle door NVWA vooraf
 • Eindbestemming is Nederland
 • Voorafgaand aan vervoer is het bestemmingsbedrijf leeg
 • Bestemmingsbedrijf wordt geblokkeerd voor 21 dagen (de dieren moeten 21 dagen op het bedrijf blijven, eventuele eieren mogen wel afgevoerd worden)
 • Wekelijks klinische controle door dierenarts
   

Voorwaarden opfokbedrijf in het toezichtgebied (10 km)

Als het een opfokbedrijf betreft in het 10 kilometergebied, en niet in het 3 kilometergebied dan gelden de volgende voorwaarden:

 • Hygiëneprotocol
 • Klinische controle door NVWA vooraf
 • Eindbestemming is Nederland
 • Voorafgaand aan vervoer is het bestemmingsbedrijf leeg
 • Bestemmingsbedrijf wordt geblokkeerd voor 21 dagen (de dieren moeten 21 dagen op het bedrijf blijven, eventuele eieren mogen wel afgevoerd worden)
 • Wekelijks klinische controle door dierenarts
   

Aanvullend: aanvraag ontheffing

Voor aanvraag van het vervoer is voor beide situaties een ontheffing nodig van de NVWA. Hiervoor kunt u mailen naar nvic@nvwa.nl. De volgende gegevens moeten worden vermeld in de e-mail:

 • aantal hennen
 • aantal auto’s (incl. kentekens)
 • datum en tijd
 • oorsprong
 • bestemming
 • route
 • verklaring leeg bestemmingsadres (met handtekening)

Bovenstaande voorwaarden maken onderdeel uit van Europese regelgeving (RICHTLIJN 2005/94/EG VAN DE RAAD, artikel 25 en 30). Als er aan de voorwaarden is voldaan, dan verleent de NVWA een ontheffing twee weken na de laatste uitbraak in het gebied. Bijvoorbeeld: vrijdag 13 november vogelgriepuitbraak in Terwolde, afgifte ontheffing op 27 november. Heeft u vragen over bovenstaande procedure, neem dan contact op met de NVWA.

 

Hoewel bovenstaande procedure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend en kunnen gebruikers geen aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.