Ruiming én vergoeding bij H3N1-besmetting in Nederland besluit LNV (update 28 augustus)

Bij een H3N1-besmetting in Nederland vindt ruiming van het besmette bedrijf plaats, wordt een vervoersverbod ingesteld en worden mogelijk andere pluimveebedrijven in dat gebied onderzocht op besmetting. De getroffen pluimveehouder waarvan de dieren geruimd zijn, ontvangt een vergoeding vanuit het DGF. Dit heeft de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 24 augustus besloten.

De afgelopen maanden heeft AVINED regelmatig contact gehad met het ministerie van LNV over het gewenste beleid mocht een H3N1-besmetting zich onverhoopt in Nederland voordoen. Zo verzocht AVINED het ministerie te handelen conform een bestrijdingsplichtige vogelgriep variant (ruiming van het besmette koppel en vergoeding vanuit het DGF). Tot op heden is de minister niet in gegaan op de verzoeken, omdat H3N1 geen bestrijdingsplichtige ziekte betreft. Op 24 augustus jl. heeft het ministerie besloten de volgende maatregelen te nemen, bij een H3N1-besmetting in Nederland:

  • ruiming van besmette bedrijven;
  • instellen vervoersverbod voor pluimvee in een gebied van 1 km rond het besmette bedrijf;
  • eventueel onderzoeken van andere pluimveebedrijven in dat gebied op besmetting.
     

Vergoeding en monitoring

Aanvullend geeft het ministerie aan dat eventuele getroffen pluimveehouders een tegemoetkoming voor schade ontvangen uit het diergezondheidsfonds (DGF). De minister heeft ook besloten de (serologisch) positieve monsters uit de monitoring en early warning vanaf nu niet alleen op H5 en H7 te onderzoeken, maar ook op H3N1.

Uitzonderlijke situatie

Gezien de snelle verspreiding van het virus, de mogelijk grote economische impact voor de Nederlandse pluimveesector en daarmee de Nederlandse economie én het besef dat voor een bestrijding instrumenten nodig zijn die alleen de overheid heeft, heeft het ministerie bovenstaande beslissingen genomen. Het ministerie benadrukt dat het om een zeer uitzonderlijke situatie gaat, waarbij een niet bestrijdingsplichtige ziekte wél de kenmerken vertoond van een bestrijdingsplichtige ziekte. Dit besluit zal dan ook geen voorbeeld zijn voor andere, zeer schadelijke, pluimveeziekten. Iedere ziekte en situatie is specifiek en wordt dus afzonderlijk beoordeeld.

 

Update uit België

De H3N1-situatie in België lijkt steeds meer onder controle te zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen of het virus nu nog aanwezig is, voert de Belgische sector momenteel een screening uit op de aanwezigheid van laagpathogene vogelgriep (H3-virus). Deze vindt plaats op alle vleeskuiken- en kalkoenenbedrijven in de provincie West-Vlaanderen en in een aantal gemeenten in Oost-Vlaanderen. Lees hier meer over de screening.

Vragen

Heeft u vragen over de H3N1-situatie in België of de acties in Nederland? Neem dan contact op met AVINED via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.