Salmonella subsidieregeling vaccins 2018

Net als in voorgaande jaren bestaat ook dit jaar de mogelijkheid voor pluimveehouders om een tegemoetkoming te ontvangen voor de kosten voor Salmonella vaccinatie bij leghennen en legvermeerderingsdieren. Sinds 2015 wordt deze regeling uitgevoerd door RVO.nl.  De subsidievoorwaarden kunt u vinden op de website van RvO.
 
De regeling geldt met terugwerkende kracht voor plaatsingen vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Daarbij wordt uitgegaan van werkelijk gemaakte kosten. Er zal nooit meer subsidie worden verstrekt dan de werkelijke kosten voor de vaccindoses bedragen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste soort vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die verschillen in prijs en werkzaamheid. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder werkzaam vaccin (Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium, bijv. VacDuo), of een goedkoper en beperkter werkzaam vaccin (Salmonella Enteritidis, bijv. VacE).

De hoogte van de subsidie in 2018 bedraagt:
• € 0,09 per dier tegen Salmonella Enteritidis gevaccineerd pluimvee, of
• € 0,15 per dier tegen Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium gevaccineerd pluimvee

Net als in voorgaande jaren is 50% van de uitgekeerde subsidie afkomstig van de EU en wordt 50% gefinancierd via de DGF-heffing die door de pluimveehouders wordt opgebracht.

De openstelling is van 16 juli 2018 tot en met 15 januari 2019.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van RVO. Als uw hennenleverancier uw aanvraag verzorgt, kunt u ook bij hen terecht.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340