Uitbraken NCD in België

Sinds eind april zijn er verspreid over België een aantal uitbraken vastgesteld bij pluimvee van Newcastle Disease (NCD). De recente uitbraken van NCD in België maken duidelijk dat ook in Nederland een verhoogd risico op NCD is, ook wel pseudo vogelpest genoemd.

Wat is Newcastle Disease (NCD)?
NCD is een zeer besmettelijke ziekte en kan hoge sterfte bij kippen veroorzaken. NCD is net als AI ook een bestrijdingsplichtige ziekte. De maatregelen die bij een besmetting worden genomen zijn vergelijkbaar met een AI besmetting, zoals ruiming van het besmette bedrijf en het instellen van een beschermings- en toezichtsgebied. Omdat een uitbraak ook bij de OIE gemeld wordt, moet rekening worden gehouden met exportbeperkingen naar derde landen.

Welke actie’s worden ondernomen?
Op basis van de huidige beschikbare kennis wordt ervan uitgegaan dat zorgvuldige en adequate vaccinatie de dieren voldoende beschermd tegen het huidige virustype.
Op verzoek van AVINED heeft de GD een NCD advies uitgebracht met een nadere uitleg van de huidige situatie en advies rondom uitvoering van vaccinatie.
De NVWA geeft momenteel prioriteit aan handhaving van NCD vaccinatie op basis van monitoringsresultaten. Inmiddels zijn de eerste pluimveehouders waar een te lage titer uit de monitoring bleek telefonisch door NVWA benaderd om volgens het entschema vervolgacties te nemen.

Bedrijfshygiëne
Blijf als pluimveehouder ook zelf alert op uw bedrijfshygiëne. Een goede bedrijfshygiëne kan het risico op de insleep van ziektes, waaronder NCD verkleinen.
Op https://www.avined.nl/thema/bedrijfshygienevindt u hierover meer informatie.