Nieuws

 • 03 jul

  Pluimvee Update - juli 2018

  Via deze nieuwsbrief willen wij u informeren over:

  Antibioticagebruik in de pluimveesector
  Aanscherping uitvoering I&R en handel in pluimvee

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  Belangrijke thema’s voor AVINED waren in 2017 pluimveegezondheid, beheer van databases en de opzet van een zelfcontrole programma voor antibiotica gebruik. Via ‘mijn AVINED’ is meer informatie beschikbaar gemaakt, waaronder benchmarkgegevens, cijfers en trends. Een AVV aanvraag is ingediend om gelden bijeen te brengen voor onderzoek in de pluimveesector. Tijdens de fipronilcrisis is AVINED aanspreekpunt geweest en heeft een proactieve rol op zich genomen met betrekking tot informatie verstrekking aan de sector en de NVWA.

 • 10 apr

  Cursus 'Verantwoord pluimveeladen': Nog drie weken om uw medewerkers te kwalificeren!

  In het IKB PSB certificatieschema is per 1 november 2017 de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ ingevoerd. De cursus is van toepassing voor alle IKB PSB erkende laadbedrijven. In de betreffende cursus worden vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij o.a. het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben. Het succesvol volgen van de cursus wordt beloond met een certificaat en iedere medewerker komt in het bezit van een persoonsgebonden pasje.
   

 • 05 apr

  Nieuwe service AVINED: KIP meldingen via e-mail

  Binnenkort biedt AVINED, ook op verzoek van de gebruikers van Mijn AVINED, een nieuwe service aan om uw gegevens in Mijn AVINED beter te kunnen controleren.

 • 05 apr

  Antibioticumgebruik pluimveesector in 2017

  Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2017 is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij alle bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

 • 06 mrt

  Pluimvee update: Nieuwe stroomschema's Salmonella voor legeindbedrijven

  Stichting AVINED heeft op haar website de stroomschema’s en de informatie voor legeindbedrijven aangepast naar aanleiding van wijzigingen in het Plan van Aanpak Salmonella dat door de NVWA is vastgesteld.   

 • 02 feb

  Pluimvee Update IKB-PSB

  Per 1 november 2017 is binnen IKB PSB een cursusverplichting ingesteld voor medewerkers van vangbedrijven. Daarnaast vindt u in deze pluimvee update meer informatie over de IKB PSB deelnemersbijdrage 2018, uitbesteding van werk aan niet NEN-4400 gecertificeerde ondernemingen, regelgeving buitengebruik rodenticiden en het Meldpunt IKB.
   

 • 31 jan

  Pluimvee Update: Salmonella in de vleeskuikenkolom

  De EU heeft doelstellingen voor het maximaal aantal koppels (groot)ouderdieren en vleeskuikens dat per jaar besmet mag zijn met specifieke soorten Salmonella (serotypen). Op basis van voorlopige cijfers van AVINED blijkt dat bij (groot)ouderdieren en vleeskuikens deze doelstellingen weer zijn gehaald.

 • 18 jan

  Pluimvee Update: VKI formulier vleeskuikens aangepast

  Het VKI formulier voor vleeskuikens is aangepast. Gebruik altijd het meest recente formulier en download steeds een nieuw formulier van onze website. Het is niet verplicht om gebruik te maken van het VKI formulier van AVNED. U kunt ook een ander, door de NVWA goedgekeurd, VKI formulier gebruiken. U bent als houder altijd verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Wat betreft de wachttermijn moet de dierenarts de pluimveehouder op de hoogte stellen van de wachttermijn.

 • 16 jan

  Pluimvee update: meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf, wijziging DGF heffing

  Via deze pluimvee update willen wij u informeren over: De meerwaarde van uw pluimveeservicebedrijf en wijzigingen in de DGF-heffing.

 • 31 aug

  Colistine resistentie in kippenvlees

  De vleeskuikensector is verrast door resultaten van het onderzoek naar colistine resistentie in kippenvleesmonsters afkomstig uit de Nederlandse retail. Deze onderzoeksresultaten staan haaks op het lage colistine gebruik in de Nederlandse pluimveesector.

Pagina's