De onderzoeken

 De gezamenlijke inzet van de pluimveesector in onderzoek en innovatie krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.
De lopende en afgeronde onderzoeken van deze agenda vindt u op deze pagina. De onderzoeken in de agenda zijn onderverdeeld in 3 thema’s: vermindering van milieu emissies, voedselveiligheid en volksgezondheid en preventieve diergezondheid incl. welzijn.
U heeft zelf inspraak door zelf een kennisvraag in te dienen en mee te denken over nuttige onderwerpen voor de agenda.
 

1. Vermindering milieu emissies

financiering

 

Programma fijnstof (PEV)

OB 2018

 

Ontwerpen voor een gezonde pluimveehouderij (MIP)

OB 2018

 

Breeders in Balance (BIB) (50%)

OB 2018

2. Voedselveiligheid en volksgezondheid

 

 

ESBL's terugdringen door interventie

OB 2018

 

Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid

OB 2018

3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn

 

 

Aanpak vogelmijt

OB 2018

 

Proef onbehandelde hanen

OB 2018

 

Insecten in kalkoenenvoer

OB 2018

 

Voetzoollaesies

OB 2018

 

Fight Flu

OB 2018

 

Breeders in Balance (BIB) (50%)

OB 2018

*OB= Onderzoeksbijdrage 

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2016-2018

Bijdrage sectoren 2018:

Kalkoensector (100%)

Financiering OB 2018 (€):

15.000

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2018

Bijdrage sectoren 2018:

Vleespluimvee (100%)

Financiering OB 2018 (€):

35.000

Thema

Preventieve diergezondheid incl. welzijn

Looptijd:

2017-2019

Bijdrage sectoren 2018:

Reproductie vlees (100%)

Financiering OB 2018 (€):

15.000

Aan het thema De onderzoeken zijn (nog) geen bestanden gekoppeld