Monitoring dierziekten

Vanuit nationale en EU regelgeving is er voor pluimveehouders een monitoringsverplichting op dierziekten. Hiernaast vindt u dit monitoringsschema voor de eier- en vleessector. In dit schema vindt u:

  • Moment van monstername
  • Type monster
  • Aantal monsters
  • Monsternemer
  • Type onderzoek

Per kwartaal wordt door de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) een nieuwsbrief Monitoring Pluimvee uitgegeven. Deze monitor heeft tot doel belangrijke en opvallende zaken van diergezondheidsproblemen uit het betreffende kwartaal snel te signaleren. AVINED maakt deel uit van de begeleidingscommissie Monitoring Pluimvee. De GD voert haar monitoringsrol uit met financiering van het pluimveebedrijfsleven, dit wordt gefinancierd via het diergezondheidsfonds (DGF) en door het ministerie van EZ.

Hiernaast vindt u de hoofdpunten van de kwartaal monitoring van de GD. Voorgaande jaren vindt u via deze link.

Contactpersoon

Erik de Jonge
088 - 998 43 36
edjonge@avined.nl