Onderzoek

Binnen het innovatie- en onderzoeksplan is gekozen voor 4 onderzoeksonderwerpen:

(Preventieve) diergezondheid en dierenwelzijn
Het doel van dit thema is door onderzoek de preventie en behandeling van bedrijfsgebonden dierziekten te verbeteren. Hier zal de focus liggen op preventie en behandeling van infectieziekten en ziektekiemen. De focus ligt op preventie met het oog op ’voorkomen is beter dan genezen’. Daarnaast ligt de focus op het terugdringen van het gebruik van diergeneesmiddelen, huisvesting en verzorging/management van vleespluimvee.

Voedselveiligheid en volksgezondheid
De productie van veilig voedsel is het uitganspunt van de pluimveesector en is ook van groot belang voor het behouden van het goede imago dat de sector heeft. De focus ligt hier op zoönosen, schadelijke stoffen en antibiotica.

Vermindering milieu emissies
Elke pluimveehouder heeft te maken met wet- en regelgeving op milieu en omgeving. Onderzoek naar milieuaspecten helpt de pluimveehouder om bedrijfsspecifieke keuzes te maken. De focus zal liggen op onder andere geur, ammoniak, fijnstof en endotoxinen.

 

Contactpersoon

Alex Spieker

088 - 998 43 37
aspieker@avined.nl