Onderzoek en innovatie

Het bevorderen van een duurzame concurrentiepositie staat centraal in de activiteiten van AVINED, OVONED en PLUIMNED. Door onderzoek en innovatie kan de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij versterken en behouden.
Daarnaast is onderzoek naar diergezondheid van belang, om zo effectief met dreigingen zoals ILT, Coryza en vogelgriep om te gaan. 

Met meer kennis en inzicht kan een pluimveehouder zijn bedrijfsrendement verbeteren en beter inspelen op de (export)markt. Het is daarom van belang dat er gezamenlijk vanuit de sector wordt geïnvesteerd in kennis en innovatie. Deze gezamenlijke inzet krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.

Ook u kunt uw kennisvraag indienen

 AVINED is ervan overtuigd dat pluimveehouders zelf betrokken moeten worden bij onderzoek en innovatie. Zij kennen immers de uitdagingen in de sector. Dien daarom zelf uw wens of kennisvraag in voor de Agenda. Als deze vraag past binnen het programma Onderzoek en Innovatie en past binnen het budget, dan neemt AVINED uw wens mee in het werkplan van aankomend jaar.

kennisvraag.png

 

De bacterie Enterococcus cecorum komt voor in de darm van gezonde kippen. Toch kan deze bacterie soms ook vervelend zijn, omdat de kiem ziekteverschijnselen en vooral locomotieproblemen kan veroorzaken.

Mycoplasma synoviae (M.s.) komt regelmatig voor in de Nederlandse pluimveehouderij. In opdracht van de pluimveesector onderzocht GD het ziekmakend vermogen van twee Nederlandse M.s.-stammen voor vleeskuikens.

De eerste analyse van de videobeelden van bezoek van wilde vogels aan de uitloop laten veelbelovende resultaten zien. Zonder gebruik van de laser wordt er vrijwel elke nacht bezoek van wilde eenden gezien.

In opdracht van de pluimveesector en het ministerie van LNV voerden de Universiteit van Utrecht (UU) en Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een inventarisatie uit naar de belangrijkste risicofactore