Overige informatie

Verantwoord transport bij extreme temperaturen

Transport van dieren dient altijd plaats te vinden met aandacht voor dierenwelzijn, ook op dagen met extreme temperaturen. De omstandigheden van het vervoer van dieren bij hoge temperaturen zijn in de Nederlandse pluimveesector goed geregeld. Stichting AVINED heeft samen met de pluimveesector een protocol opgesteld om pluimveetransport bij extreme omgevingstemperaturen verantwoord uit te voeren. In dit protocol wordt ingegaan op maatregelen ten aanzien van het transport van pluimvee bij extreme temperaturen. Ook wordt in voorkomende gevallen geadviseerd het transport uit te stellen naar dagen / momenten op de dag met een betere temperatuur. Dit protocol heeft als doel om het transport van dieren altijd op de juiste wijze uit te voeren, ook bij extreme weersomstandigheden. Het protocol pluimveetransport bij hoge / lage omgevingstemperaturen vindt u in het bestandenblok op deze webpagina of via deze link.

Meer informatie over maatregelen voor transport bij extreme temperaturen, is te vinden op de website van NEPLUVI.

Meer informatie