Salmonella bij opfok leghennen

Het is van groot belang voor pluimveehouders om maatregelen te nemen op het gebied van Salmonella monitoring, beheersing en bestrijding. Dit om de voedselveiligheid, exportpositie en afzet-/verwerkingsmogelijkheden te waarborgen.  

Voor opfok leghennen stelt de EU geen doelstelling op het gebied van Salmonella. Binnen Nederland plegen we hier wel inzet op. De focus ligt hier met name op Salmonella Enteritidis (S.E.) en Salmonella Typhimurium (S.T.).
Voor de informatie op onze website geldt dat als wordt gesproken over S. Typhimurium ook altijd monofasische S. Typhimurium wordt bedoeld.

U kunt op deze pagina informatie vinden over de wettelijke én IKB verplichtingen rondom Salmonella.

LET OP: De officiële regelgeving op nationaal en Europees niveau blijft altijd leidend.

Hier vindt u informatie over:
•    Monsternames Salmonella opfok leghennen
•    Extra eisen IKB Ei bij Salmonella monitoring

Contactpersoon
Sascha Smits

088 – 998 4335
ssmits@avined.nl