Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  3. Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage 2019
Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2019 vastgesteld. De deelnemersbijdrage, is vergeleken met 2018, gestegen. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. IKB PSB streeft in 2019 naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om die reden is de deelnemersbijdrage voor 2019 verhoogd. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren.

De onderstaande tabel geeft de deelnemersbijdrage 2018 weer, evenals de nieuwe vastgestelde deelnemersbijdrage 2019:

IKB PSB deelnemers Deelnemersbijdrage IKB PSB 2018 Deelnemersbijdrage IKB PSB 2019

Per certificaat voor:

  • Entbedrijven
  • Laadbedrijven
  • Plaagdierenbeheersingsbedrijven
  • Ontsmettingsbedrijven
  • Reinigingsbedrijven
€ 300,- € 475,-
Snavelbehandelingsbedrijven € 100,- € 475,-

De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.