Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

  1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
  3. Deelnemersbijdrage

Deelnemersbijdrage 2017
Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2017 vastgesteld. De deelnemersbijdrage is vergeleken met 2016 gedaald voor de certificaten laden, enten, reinigen, ontsmetten en / of ongediertebestrijding van € 375,- naar € 300,-. De deelnemersbijdrage voor snavelbehandelen is ongewijzigd gebleven: € 100,- per certificaat.

De deelnemersbijdrage voor IKB PSB is in 2017:
• Per certificaat laden, enten, reinigen, ontsmetten en / of ongediertebestrijding: € 300,-
• Snavelbehandelen: € 100,-

De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.