Tarieven IKB PSB

De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

 1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
 2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
 3. Deelnemersbijdrage AVINED.

Deelnemersbijdrage 2020
Het bestuur van Stichting AVINED heeft de deelnemersbijdrage voor 2020 vastgesteld. De deelnemersbijdrage, is vergeleken met 2019, gestegen. Jaarlijks wordt samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. IKB PSB streeft ook in 2020 naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om die reden is de deelnemersbijdrage voor 2020 verhoogd. De deelnemersbijdrage is bedoeld om uitgaven ter ondersteuning van IKB PSB te financieren.

De onderstaande tabel geeft de deelnemersbijdrage 2019 weer, evenals de nieuwe vastgestelde deelnemersbijdrage 2020:

IKB PSB deelnemers

Deelnemersbijdrage IKB PSB 2019

Deelnemersbijdrage IKB PSB 2020

Per certificaat voor:

 • Entbedrijven
 • Laadbedrijven
 • Plaagdierenbeheersingsbedrijven
 • Ontsmettingsbedrijven
 • Reinigingsbedrijven
 • Snavelbehandelingsbedrijven

€ 475,- (excl. BTW)

€ 750,- (excl. BTW)

De deelnemersbijdrage bestaat uit twee componenten:

 1. de algemene bijdrage voor het beheer van het certificatieschema IKB PSB: €600,-

 2. de opbouw van reserves: €150,-

Ten opzichte van 2019 stijgt de algemene bijdrage voor het beheer van het certificatieschema IKB PSB van €475,- per certificaat naar €600,- per certificaat. De opbouw van reserves (€150,-) is hierbij nieuw.

De deelnemersbijdrage wordt separaat door de schemabeheerder gefactureerd.

Hier vindt u de meest gestelde vragen rondom de versterking van IKB PSB met de daarbij behorende antwoorden.