Veelgestelde vragen IKB PSB

Q: Ik wil mij aanmelden bij IKB PSB, wat moet ik hiervoor doen?
A: Proces voor deelname:

 1. U meldt zich aan bij een erkende Certificerende Instantie (CI) via het aanmeldformulier. De CI stuurt de overeenkomst in het kader van IKB PSB toe. Op de overeenkomst kunt u aangeven welke controleorganisatie (CO) u wenst voor de administratieve controle (indien van toepassing, incl. NEN-4400) en welke CO u wenst voor de fysieke controle (alleen van toepassing bij de activiteit laden).
 2. Als de overeenkomst ondertekend retour is ontvangen, dan geeft de CI een bezoekopdracht aan de desbetreffende CO(‘s).
 3. De CO benadert u voor een erkenningscontrole.
 4. Advies is om als voorbereiding de erkenningsvoorwaarden en de aanvullende erkenningsvoorwaarden voor de activiteit(en) door te nemen waarvoor u erkend wil worden (zie Certificatieschema IKB PSB).
 5. De CO voert de erkenningscontrole uit en stuurt de rapportage en bevindingen door naar de CI.
 6. De CI voert de beoordeling uit van de controle.
 7. Als alles akkoord is, dan ontvangt u per activiteit een certificaat en wordt u opgenomen in het overzicht met gecertificeerde IKB PSB bedrijven.
 8. Een certificaat is in beginsel 1 jaar geldig.
 9. Om een nieuw certificaat te ontvangen zal er voor afloop van uw huidige certificaat weer een controle uitgevoerd moeten worden. U bent verantwoordelijk voor het tijdig plannen van de benodigde controle.

Q: Wat kost deelname aan IKB PSB?
A: De deelname aan IKB PSB bestaat uit drie verschillende kostenposten:

 1. Kosten Certificerende Instantie (CI) voor de beoordeling en certificering. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
 2. Kosten Controle Organisatie (CO) voor de controle. Meer informatie over deze kosten kunt u hier vinden.
 3. Deelnemersbijdrage. Meer informatie kunt u hier vinden. 

Q: Ontvang ik voor iedere activiteit een apart certificaat?
A: Ja, per activiteit wordt er een certificaat verstrekt. 

Q: Hoe lang is het IKB PSB certificaat geldig?
A: In beginsel is het certificaat 1 jaar geldig.

Q: Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn certificaat?
A: Hiervoor kunt u contact opnemen met de Certificerende Instantie. Hieronder vindt u de contactgegevens:
Contactpersoon   Jan-Kees de Wit
Telefoonnummer   088 - 99 843 10
E-mailadres    certificatie@kiwaverin.nl
Website    www.kiwaverin.nl

Q: Uit welke onderdelen bestaat de controle?
A: De controle kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Administratieve controle
 • NEN-4400 controle
 • Fysieke controle

Wanneer wat voor u van toepassing is, kunt u hier vinden.

Q: Wat is het verschil tussen de Nederland-erkenning, Nederland-erkenning ZZP’er en de buitenland-erkenning?
A:
Binnen IKB PSB zijn er drie soorten erkenningen per PSB-activiteit mogelijk:

 1. Nederland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 2. Nederland-erkenning ZZP’er: van toepassing voor ZZP’ers die werkzaamheden willen uitvoeren op Nederlands grondgebied.
 3. Buitenland-erkenning: van toepassing voor PSB bedrijven die enkel op buitenlands grondgebied werkzaamheden willen uitvoeren. Met deze erkenning is het niet mogelijk om op Nederlands grondgebied werkzaamheden uit te voeren.

In de voorschriften IKB PSB kunt u vinden welke voorschriften voor welke erkenning van toepassing zijn.