Nieuws

Vogelgriep op Duits pluimveebedrijf - beperkingsgebied in Nederland (02-07-24)

Op een legpluimveebedrijf In Bad Bentheim net over de grens in Duitsland is vogelgriep vastgesteld.  Duitsland heeft een beperkingszone ingesteld dat deels in Nederland valt.

EU-doelstelling legsector in 2023 overschreden

De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. Op onze website kunt u lezen naar welke serotypes gekeken wordt voor de verschillende schakels. Dankzij uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella, lag het aantal Salmonellabesmettingen in de Nederlandse legsector al jaren onder de doelstelling van de EU.

Salmonellabesmettingen in de legsector, wat kunt u doen?

Sinds de zomer van 2023 is er sprake van een stijging in het aantal Salmonellabesmettingen (m.n. Salmonella Enteritidis; S.E.) op legpluimveebedrijven. Zoals in dit bericht te lezen is, heeft dit geleid tot het overschrijden van de EU doelstelling van 2%. Hoewel deze overschrijding geen directe gevolgen heeft voor de monitoring van Salmonella, is het belangrijk

Meer nieuws

Avined

Stichting AVINED heeft als missie om met een efficiënte dienstverlening de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken.

Lees meer

Bedrijven in 3 kilometerzone Puiflijk testen negatief (7 november)

10 november 2020

Na de recente vondst van hoogpathogene vogelgriep in Puiflijk zijn de pluimveebedrijven in het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Deze bedrijven zijn negatief getest op vogelgriep, meldt het ministerie van LNV aan AVINED.

Eerder meldde AVINED dat het ministerie ten minste 72 uur wil afwachten, voordat er weer gesproken kan worden over het maken van uitzonderingen op het vervoersverbod binnen de 10 kilometerzones Altforst en Puiflijk. Deze periode loopt sinds de bevestiging van de besmetting in Puiflijk (donderdag 5 november). Het ministerie vindt de veterinaire situatie momenteel niet stabiel genoeg. Er worden namelijk op veel plaatsen besmette wilde vogels gevonden in West-Europa.

Vogelgriep vastgesteld bij hobbyhouder in Middelie

In Middelie (gemeente Edam-Volendam, Noord-Holland) is bij kippen van een hobbyhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van vogelgriep. De kippen worden conform de Europese regelgeving geruimd. Het gaat om in totaal 25 kippen. In het gebied rond deze besmette locatie zitten geen commerciële pluimveebedrijven. De besmette hobbykippen vormen epidemiologisch gezien geen groter risico dan wilde vogels. Daarom is het ruimen in combinatie met de reeds geldende landelijke maatregelen voldoende om verdere verspreiding te voorkomen. Er worden dus geen 3- en 10 kilometerzones (BT-gebied) ingesteld.

Toelichting landelijke bezoekersregeling

AVINED heeft diverse vragen ontvangen over de landelijke bezoekersregeling.

  • Het bezoek aan pluimveestallen is alleen nog toegestaan, als dit bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Ook dient dit bezoek plaats te vinden volgens een hygiëneprotocol voor bezoekers en de bezoeker moet worden geregistreerd.
  • Personeel mag de stal wél betreden, maar moeten zich ook aan het hygiëneprotocol houden. Én gedurende 72 uur niet in een andere pluimveestal zijn geweest.

Zo mag bijvoorbeeld een dierenarts wel de stal in als er sprake is van ziek pluimvee, maar een adviseur niet om te beoordelen of de kippen goed groeien. Dit laatste is niet noodzakelijk voor diergezondheid of dierenwelzijn.

Meer informatie

Meer informatie over de maatregelen vindt u op de website van het ministerie van LNV. Heeft u problemen met de aanvoer- of afvoer op uw pluimveebedrijf binnen één van de twee 10 kilometergebieden? Neem dan contact op met AVINED (info@avined.nl). Dit geldt uiteraard ook voor aanvullende vragen of opmerkingen.